Minilex - Lakipuhelin

Testamentin moittiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perillinen voi vedota johonkin pätemättömyysperusteeseen ja moittia testamenttia moitekanteella. Perillisen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti annettiin hänelle tiedoksi. Perillinen ei kuitenkaan voi nostaa kannetta, mikäli hän on jo hyväksynyt testamentin tai muutoin todistettavalla tavalla osoittanut luopuvansa oikeudestaan testamenttiin. Myös valtiolla on oikeus testamentin moitteeseen, mikäli testamentin tekijä kuolee ilman perillisiä. Muilla tahoilla kuin perillisillä tai viime kädessä valtiolla ei ole oikeutta nostaa testamentin moitekannetta. Perillisen oikeus moittia testamenttia ei myöskään siirry hänen velkojilleen. Testamentin moitekanne on yksilöllinen, mikä tarkoittaa sitä, että kanteen johdosta annettu tuomio tulee vain moittijan hyväksi. Testamentti voidaan siten julistaa pätemättömäksi vain siltä osin, kuin se estää moittijaa saamasta perintöosaansa. Muiden kuin moittijan osalta testamentti käy päteväksi moiteajan kuluttua umpeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa