Minilex - Lakipuhelin

Testamentin moittiminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perillinen voi pätemättömyysperusteisiin vedoten moittia testamenttia moitekanteella. Kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu hänelle tiedoksi. Perillinen ei kuitenkaan voi nostaa kannetta, mikäli hän on jo hyväksynyt testamentin tai muutoin todistettavalla tavalla osoittanut luopuvansa oikeudestaan testamenttiin.

Myös valtiolla on oikeus testamentin moitteeseen, mikäli testamentin tekijä kuolee ilman perillisiä. On huomattava se, ettei muilla tahoilla kuin perillisillä tai viime kädessä valtiolla ole oikeutta nostaa testamentin moitekannetta. Lisäksi laissa mainitaan, ettei perillisen oikeus moittia testamenttia siirry hänen velkojilleen.

Testamentin moitekanne on yksilöllinen, mikä tarkoittaa sitä, että kanteen johdosta annettu tuomio tulee vain moittijan hyväksi. Testamentti voidaan siten julistaa pätemättömäksi vain siltä osin, kuin se estää moittijaa saamasta perintöosaansa. Muiden kuin moittijan osalta testamentti käy päteväksi moiteajan kuluttua umpeen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa