Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on säädetty välitysliikkeen vastuusta toimeksiantajalle ja toimeksiantajan vastapuolelle. Välitysliikkeen suorituksessa saattaa joissakin tapauksissa olla sellainen virhe, josta voi aiheutua seuraamuksia. Välitysliikkeen suorituksessa katsotaan olevan virhe, jos suoritus ei vastaa laissa säädettyä tai sitä, mitä osapuolten voidaan katsoa sopineen. Suorituksen on katsottu voivan olla virheellinen esimerkiksi silloin, kun välitysliike ei ole ryhtynyt välitystehtävän suorittamiseen viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen tai se on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa.

Virheellisen suorituksen seuraamuksena kyseeseen voi tulla joko oikeus toimeksiantosopimuksen purkamiseen, oikeus sovitun välityspalkkion tai kulukorvauksen alentamisen vaatimiseen sekä oikeus saada korvausta kärsitystä vahingosta. Virheestä johtuvaa toimeksiantosopimuksen purkuoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun toimeksiantaja on hyväksynyt tarjouksen, joka on tehty välityskohteesta. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista myöskään virheen ollessa toimeksiantajan kannalta vähäinen. Toimeksiantaja saa vaatia välityspalkkion ja kustannusten korvauksen alentamista, mikäli virhe on aiheuttanut toimeksiantajalle haittaa. On katsottu, että oikeuden syntymiselle on riittävää, että toimeksiantajalle on aiheutunut virheen johdosta esimerkiksi ajanhukkaa tai muuta ylimääräistä vaivaa. Haitan ollessa olennainen välitysliikkeellä ei ole oikeutta palkkion tai korvauksen saamiseen.

Toimeksisaaja on oikeutettu saamaan välitysliikkeeltä vahingonkorvausta välitysliikkeen suorituksessa olevan virheen hänelle aiheuttamasta vahingosta. Välitysliike on velvollinen korvaamaan toimeksiantajan vastapuolelle vahingon, joka aiheutuu sille välitysliikkeen virheellisestä menettelystä. Tyypillisimpiä välitysliikkeiden virheitä on katsottu olevan muun muassa tiedonantovelvollisuuden ja selonottovelvollisuuden laiminlyönti. Välitysliikkeen virheellisestä menettelystä voi olla kyse myös silloin, jos se on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavaa tietoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa