Minilex - Lakipuhelin

Palveluntarjoajan selonottovelvollisuus sijoitusneuvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sijoituspalvelua tarjoavan yrityksen on yleensä ennen palvelun tarjoamista selvitettävä asiakkaan sijoitustavoitteet ja taloudellinen tilanne sekä rahoitusalan tuntemus ja kokemus. Tätä kutsutaan selonottovelvollisuudeksi. Selvityksen sisältö ja laajuus riippuvat siitä, millaisesta sijoituspalvelusta on kyse. Sijoitus- ja muiden vastaavien palveluiden myynnissä voi syntyä erilaisia epäselvyyksiä sekä väärinymmärryksiä. Juuri tällaisia tilanteita pyritään estämään asettamalla palvelun tarjoajalle selonottovelvollisuus asiakkaastaan.

Mikäli kyse on sijoitusneuvonnasta taikka omaisuudenhoidosta, tällaisen palvelun tarjoajalla on laaja selonottovelvollisuus. Tällöin palvelun tarjoajan on selvitettävä asiakkaan sijoitustavoitteet juuri kyseessä olevaa palvelua silmällä pitäen. Selvitystä on hankittava myös asiakkaan taloudellisesta tilanteesta sekä hänen rahoitusalan kokemuksestaan. Palveluntarjoajan on siten varmistuttava siitä, että tehtäväksi tarkoitetut liiketoimet vastaavat asiakkaan sijoitustavoitteita, että asiakas kykenee ymmärtämään suositeltuun liiketoimeen tai sijoitussalkun hoitoon liittyvät riskit ja että asiakas pystyy kantamaan riskit taloudellisesti. Ainoastaan saatujen tietojen perusteella palveluntarjoaja pystyy ehdottamaan ja tarjoamaan oikeanlaisia palveluita asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälineitä, jos se ei saa asiakkaalta riittäviä tietoja. Laajaa selonottovelvollisuutta kutsutaan palveluntarjoajan teettämäksi soveltuvuusarvioinniksi.

Suppeampi selvitys tehdään asiakkaan sijoitustarpeesta silloin, kun kyseessä on esimerkiksi arvopaperinvälitys ilman siihen liittyvää sijoitusneuvontaa. Tällöin suoritettavaa kartoitusta asiakkaan sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä kyseisestä rahoitusvälineestä tai palvelusta kutsutaan asianmukaisuusarvioksi. Näin palveluntarjoaja arvioi, onko asiakas ymmärtänyt tiettyyn rahoitusvälinetyyppiin tai sijoituspalveluun liittyvät erityispiirteet. Palveluntarjoajalle on annettava totuudenmukaiset tiedot, sillä tämän on voitava luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli palveluntarjoaja ei saa siittävää selvitystä annettujen tietojen perusteella, sen on ilmoitettava tästä ja tarvittaessa pyydettävä lisäselvitystä.

Mikäli kyseessä on arvopaperinvälitys ja välityksen kohteena on yksinkertainen rahoitusväline ja välitys tapahtuu asiakkaan aloitteesta. Tällaisia yksinkertaisia rahoitusvälineitä voivat olla esimerkiksi julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet. Tällöin palveluntarjoajan on kuitenkin ilmoitettava asiakkaalle, ettei palveluntarjoaja ole velvollinen arvioimaan palvelun tai rahoitusvälineen soveltuvuutta asiakkaalle.

Palveluntarjoajan on sijoituspalvelua tarjotessaan noudatettava tiettyjä asiakkaan turvaamiseksi säädettyjä menettelytapoja. Palveluntarjoajan on toimittava tasapuolisesti, ammattitaitoisesti ja asiakkaan etu huomioon ottaen, annettava asiallista ja selkeää tietoa ymmärrettävässä muodossa sekä tarjottava palveluja ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset lähtökohdat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]