Minilex - Lakipuhelin

Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikkeellä on velvollisuus tiedonantoon ja selonottoon. Välittäjän tulee antaa toimeksiantajalle kaikki tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokra- tai muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen. Tiedot täytyy antaa ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä, mikäli tiedoilla voi olla vaikutusta tämän sopimuksen tekemiseen. Välitysliikkeen tulee ilmoittaa toimeksiantajalle myös asunnon arvioitu myyntiaika. Lisäksi asunnon hintatasosta on mainittava erikseen, mikäli tavoitehinta poikkeaa merkittävästi yleisestä hintatasosta. Mahdollisista hintatason muutoksista tulee kertoa myös. Asunnon hintatason oikea määrittäminen kuuluu välitysliikkeen ammattitaidon keskeisimpiin tehtäviin. Mikäli kiinteistönvälittäjä toimii huolellisesti, hän ei anna asunnosta markkinatilanteen ja toteutuneiden kauppojen perusteella todennäköistä kauppahintaa korkeampaa hinta-arviota. Huolellisuudesta ja ammattitaitoisuudesta kertoo myös se, että välitysliike kertoo aina asiakkaalle oman hintanäkemyksensä markkinoihin perustuen, ja todennäköisen kauppahinnan. Tiedonantovelvollisuuteen kuuluu myös vaatimus kertoa toimeksiantajalle veroseuraamuksista, joita kaupasta aiheutuu tälle. Veroseuraamuksista eli lähinnä luovutusvoittoveroseuraamuksista on hyvä kertoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Välitysliikkeen tulisi kertoa toimeksiantajalle, jos sen saamien tietojen perusteella on aihetta epäillä, ettei toimeksiantajan vastapuoli kykene selviytymään sille asetetuista sopimusvelvoitteista. Välitysliikkeen ei kuitenkaan tarvitse tarkistaa vastapuolen luottotietoja tai selvitellä muitakaan sen maksukykyyn liittyviä seikkoja. Toimeksiantajalle tulee ilmoittaa myös se, jos välitysliike tai sen palveluksessa oleva henkilö aikoo päättää kaupan tai vuokra- tai muun käyttöoikeussopimuksen omaan lukuunsa. Ilmoitettava on myös, mikäli tällaisella henkilöllä on sopimuksessa erityinen etu valvottavanaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa