Minilex - Lakipuhelin

Toimeksiantajalle annettavat tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki tarpeelliset tiedot, joiden se tietää tai pitäisi tietää vaikuttavan päätöksentekoon kaupasta, vuokrasopimuksesta tai muusta käyttöoikeussopimuksesta. Toimeksiantajalle on myös ilmoitettava mikäli välitysliike tai sen palveluksessa oleva taho aikoo päättää kaupan, vuokrasopimuksen tai muun käyttöoikeussopimuksen omaan lukuunsa. Ilmoitusvelvollisuus on myös tilanteessa, jossa välitysliikkeellä tai sen palveluksessa olevalla taholla on sopimuksessa jokin erityinen etu valvottavanaan. Välitysliikkeellä tai sen palveluksessa olevalla katsotaan olevan erityinen etu valvottavaan esimerkiksi, jos toimeksiantajan vastapuoli on välitysliikkeen tai sen palveluksessa olevan lähisukulainen tai tälle muutoin läheinen henkilö, esimerkiksi avopuoliso. Tiedot on annettava ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä, jos niillä voidaan katsoa olevan vaikutusta sopimuksen tekemiseen.

Kun kyseessä on myyntitoimeksianto tai vuokralle antamista koskeva toimeksianto, yksi tärkeimmistä ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista on hinta-arvio kohteesta. Jos taas toimeksiantosopimuksen tekemistä harkitseva esittää kohteen myymistä tai vuokraamista tiettyyn hintaan, tulee välitysliikkeen ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä esittää arvio esitetyn tavoitehinnan suhteesta yleiseen hintatasoon. Toimeksiantosopimuksen tekemistä harkitsevalle on myös esitettävä arvio siitä ajasta, jonka toimeksiannon suorittaminen kestää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa