Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvaus ja takautumisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takautumis- eli regressioikeus tarkoittaa henkilön oikeutta vaatia hyvitystä sellaisesta raha- tai muusta suorituksesta, jonka hän on tehnyt jonkun toisen puolesta. Takautumisoikeus tulee tarpeeseen esimerkiksi yhteisvastuullisessa velkasuhteessa, jos yksi velallinen suorittaa velkaa ylitse oman osuutensa. Takaajalle taas saattaa syntyä takautumisoikeus velkasuhteessa sekä päävelallista että mahdollisia muita takaajia kohtaan. Takautumisoikeudesta säädetään tiettyjen tilanteiden osalta myös vahingonkorvauslaissa. Myös vahingonkorvauksen osalta takautumisoikeuden syntyminen edellyttää sitä, että joku suorittaa vahingonkorvausta joko ylitse oman osuutensa tai kokonaisuudessaan toisen puolesta.

Vahingonkorvauslaissa takautumisoikeus mainitaan kahdessa tilanteessa. Ensinnäkin takautumisoikeus saattaa lain mukaan syntyä tilanteessa, jossa on useita yhteisvastuullisia vahingonkorvausvelvollisia. Yhteisvastuullisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että usea velallinen on vastuussa velkasuhteesta siten, että heistä jokainen on erikseen vastuussa velasta kokonaisuudessaan. Vaikka siis yksi velallisista suorittaisikin velasta oman laskennallisen osuutensa, hän on edelleen muiden velallisten kanssa vastuussa loppuvelasta, kunnes koko velka on suoritettu. Yhteisvastuullisten vahingonkorvausvelvollisten tapauksessa takautumisoikeus syntyy yhdelle velallisista muita yhteisvelallisia kohtaan, jos hän suorittaa vahingonkorvausta ylitse oman osuutensa. Korvausvelvollisten osuuksien laskennassa otetaan tässä tapauksessa huomioon kunkin syyllisyyden määrä, vahingosta mahdollisesti saatu etu sekä muut tarpeelliset seikat. Laissa on myös varauduttu siihen, että takautumisoikeudelle perustuvan vaatimuksen kohteeksi joutunut kanssavelallinen osoittautuisikin maksukyvyttömäksi. Tällöin yli oman osuuden suorittaneella velallisella on mahdollisuus turvautua ns. jälkitasaukseen, mikä merkitsee sitä, että maksukyvyttömän velallisen osuus jakautuu tässä tapauksessa muiden kanssavelallisten maksettavaksi.

Vahingonkorvauslaissa on lisäksi nostettu esiin tilanne, jossa työnantaja tai muu ns. isännänvastuussa oleva taho joutuu isännänvastuun perusteella korvausvelvolliseksi työntekijän työssään aiheuttamasta vahingosta. Isännänvastuulla tarkoitetaan pelkistäen sitä, että työnantaja vastaa lähtökohtaisesti työntekijän työssään aiheuttamasta vahingosta. Tästä syystä vahingon kärsineen osapuolen onkin lähtökohtaisesti esitettävä korvausvaatimuksensa työnantajaa eikä vahingon aiheuttanutta työntekijää kohtaan. Työnantajalle saattaa kuitenkin syntyä takautumisoikeus työntekijää kohtaan, jos hän on joutunut suorittamaan vahingonkorvausta isännänvastuun nojalla. Takautumisoikeus riippuu kuitenkin olennaisesti siitä, minkälaisella virheellä tai laiminlyönnillä työntekijä on vahingon aiheuttanut.

Vahingonkorvaustilanteessa mahdollisesti syntyvästä takautumisoikeudesta kannattaa tarvittaessa kysyä lisätietoa lakimieheltä. Esimerkiksi Minilexin ammattitaitoiset lakimiehet osaavat antaa hyödyllisiä asiaan liittyviä neuvoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa