Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen vastaava hoitaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikkeellä tulee olla vastaava hoitaja. Välitysliikkeen vastaavalle hoitajalle on asetettu velvollisuus huolehtia erilaisista välitystoimintaan liittyvistä asioista. Vastaavan hoitajan tehtävänä on huolehtia hyvän välitystavan noudattamisesta välitystoiminnassa ja siitä, että toiminnan harjoittaminen on muutoinkin lainmukaista. Hänen on pidettävä huolta myös siitä, että vähintään puolella välitysliikkeessä työskentelevistä henkilöistä on ammattipätevyys. Myös muilla välitystehtäviin osallistuvilla henkilöillä tulee olla riittävä ammattitaito välitystehtävän suorittamista varten. Jos ammattipätevyyden omaavia henkilöitä on välitysliikkeessä muuten kuin tilapäisesti alle puolet välitystehtäviä suorittavien henkilöiden lukumäärästä, vastaavan hoitajan tulee huolehtia kolmen kuukauden kuluessa edellä mainittujen ammattipätevyyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täyttymisestä.

Välitysliikkeen vastaavalle hoitajalle on asetettu joitakin kelpoisuusvaatimuksia. Välitysliikkeen vastaavana hoitajana voi toimia vain 18 vuotta täyttänyt, luotettava henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Vastaava hoitaja arvioidaan luotettavaksi henkilöksi silloin, kun häntä ei ole joko viimeisen 5 vuoden aikana tuomittu vankeuteen tai hän ei ole saanut viimeisen 3 vuoden aikana sakkorangaistusta rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton kyseiseen tehtävään. Vastaavaa hoitajaa ei ole mahdollista pitää luotettavana tapauksessa, jossa hän on jollakin muulla tavoin aikaisemman toimintansa perusteella osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan vastaavana hoitajana. Kiinteistönvälitysliikkeessä työskentelevällä vastaavalla hoitajalla tulee olla kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. Vuokrahuoneiston välitysliikkeessä toimivalla vastaavalla hoitajalla tulee olla puolestaan joko vuokrahuoneiston välittäjäkokeessa tai kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa