Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliike tarkoittaa lain mukaan kiinteistönvälitysliikettä sekä vuokrahuoneiston välitysliikettä. Se, joka aikoo harjoittaa välitystoimintaa, on velvollinen tekemään rekisteri-ilmoituksen. Välitysliikerekisteriä ylläpitää aluehallintovirasto. Välitystoimintaa harjoittamaan aikovan tahon tulee tehdä rekisteri-ilmoitus aluehallintovirastolle, jonka toimialueella liikkeen hallinnon hoitamisen on tarkoitus pääasiassa tapahtua. Jotta välitysliikerekisteriin merkityt tiedot pysyisivät ajantasalla, rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä aluehallintovirastolle.

Aluehallintoviraston tulee rekisteröidä rekisteri-ilmoituksen tekijä joko kiinteistönvälitysliikkeeksi tai vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Rekisteröinnin edellytyksenä on ensinnäkin, että rekisteri-ilmoituksen tekijällä on oikeus elinkeinonharjoittamiseen Suomessa. Toiseksi edellytetään, että rekisteri-ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja luonnollisen henkilön kohdalla, että hän on täyttänyt 18 vuotta eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Kolmantena edellytyksenä on, että ilmoituksen tekijä on luotettava. Neljäntenä edellytyksenä ilmoituksen tekijällä tulee olla vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen, kun otetaan huomioon välitystoiminnan laatu ja laajuus. Vakuutuksen tulee muilta ehdoiltaan vastata alan tavanomaista vakuutuskäytäntöä. Viidentenä rekisteröinnin edellytyksenä on, että välitysliikkeellä on vastaava hoitaja, joka täyttää laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Aluehallintovirastolla on mahdollisuus evätä rekisteröinti, jos edellä mainitut ehdot eivät täyty tai tapauksessa, jossa olosuhteiden perusteella voidaan pitää ilmeisenä, että rekisteri-ilmoituksen tekijällä on aikomus harjoittaa välitystoimintaa jonkun toisen välikätenä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa