Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen perustaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Välitysliike tarkoittaa lain mukaan kiinteistönvälitysliikettä sekä vuokrahuoneiston välitysliikettä. Välitysliikkeen perustamiseksi on tehtävä ensin rekisteri-ilmoitus. Jokaisella, joka aikoo harjoittaa välitystoimintaa, on velvollisuus tehdä rekisteri-ilmoitus.

Välitysliikerekisterin pitämisestä vastaa aluehallintovirasto. Välitystoimintaa harjoittamaan aikovan on tehtävä rekisteri-ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella välitysliikkeen hallinnon hoitamisen on tarkoitus pääasiassa tapahtua. Aluehallintoviraston tulee rekisteröidä rekisteri-ilmoituksen tekijä joko kiinteistönvälitysliikkeeksi tai vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi silloin, kun tietyt laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Välitysliikkeen rekisteröinnin edellytyksenä on ensinnäkin, että rekisteri-ilmoituksen tekijällä on oikeus elinkeinonharjoittamiseen Suomessa. Toisena edellytyksenä rekisteröinnille on, että rekisteri-ilmoituksen tekijä on vähintään 18-vuotias. Hän ei saa olla myöskään konkurssissa tai toimintakelpoisuudeltaan rajoitettu. Kolmanneksi ilmoituksen tekijällä tulee olla vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen otettaessa huomioon välitystoiminnan laatu ja laajuus. Vakuutuksen tulee muilta ehdoiltaan vastata tavanomaista vakuutuskäytäntöä alalla. Neljäntenä rekisteröinnin edellytyksenä on, että välitysliikkeellä on laissa säädettyjen kelpoisuusehtojen mukainen vastaava hoitaja.

Välitysliikkeen perustamisesta ja siihen liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa