Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen perustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliike tarkoittaa lain mukaan kiinteistönvälitysliikettä sekä vuokrahuoneiston välitysliikettä. Välitysliikkeen perustamiseksi on tehtävä ensin rekisteri-ilmoitus. Jokaisella, joka aikoo harjoittaa välitystoimintaa, on velvollisuus tehdä rekisteri-ilmoitus.

Välitysliikerekisterin pitämisestä vastaa aluehallintovirasto. Välitystoimintaa harjoittamaan aikovan on tehtävä rekisteri-ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella välitysliikkeen hallinnon hoitamisen on tarkoitus pääasiassa tapahtua. Aluehallintoviraston tulee rekisteröidä rekisteri-ilmoituksen tekijä joko kiinteistönvälitysliikkeeksi tai vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi silloin, kun tietyt laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Välitysliikkeen on ilmoitettava välittömästi myös rekisteritietojen muutoksista.

Välitysliikkeen rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteri-ilmoituksen tekijällä on oikeus elinkeinonharjoittamiseen Suomessa. Ilmoituksen tekijä ei saa olla konkurssissa ja hänen tulee olla luotettava. Luonnollisen henkilön kohdalla edellytyksenä rekisteröinnille on myös, että hän on vähintään 18-vuotias eikä hänen toimintakelpoisuudeltaan rajoitettu. Lisäksi ilmoituksen tekijällä tulee olla vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen otettaessa huomioon välitystoiminnan laatu ja laajuus. Vakuutuksen tulee muilta ehdoiltaan vastata tavanomaista vakuutuskäytäntöä alalla. Rekisteröinnin edellytyksenä on myös, että välitysliikkeelle on ilmoitettu laissa säädettyjen kelpoisuusehtojen mukainen vastaava hoitaja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa