Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen oikeus välityspalkkioon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon vain tapauksessa, jossa kauppa, vuokrasopimus tai muu käyttöoikeussopimus syntyy, mikäli toimeksiantosopimuksessa ei ole sovittu muuta. Osapuolilla on katsottu olevan oikeus sopia toimeksiantosopimuksessa myös muunlaisesta palkkion perusteesta. Muunlainen palkkion peruste voi olla esimerkiksi toimenpidekohtainen palkkio.

Välityspalkkion periminen on mahdollista vain toimeksiantajalta. Toimeksiantaja voi olla esimerkiksi ostaja tai vuokranantaja. Velvollisuuden välityspalkkion maksamiseen on katsottu syntyvän vain toimeksiantosopimuksen ollessa todellinen. Silloin, kun välityskohdetta koskevan sopimuksen osapuolet ovat puolin ja toisin välitysliikkeen toimeksiantajina, välitysliikkeen on mahdollista periä vain yhtä välityspalkkiota vastaava määrä.

Välityspalkkion tulee olla kohtuullinen. Välityspalkkion kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon välitystehtävän laatu, suoritettu työmäärä, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa välitystehtävälle sekä muut seikat.

Välitysliike ei voi saada välityspalkkiota sopimuksesta, joka on päätetty välitysliikkeen tai sen palveluksessa olevan lukuun. Toimeksiantosopimukseen ei ole mahdollista ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada palkkiona toimeksiantosopimuksessa mainitun välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai määrätty osuus siitä.

Välitysliikkeellä on siis oikeus määrältään kohtuulliseen välityspalkkioon ainoastaan kaupan tai vuokrasopimuksen syntyessä, ellei toimeksiantosopimuksessa ole muuta sovittu. Välitysliikkeen oikeudesta välityspalkkioon kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa