Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen oikeus palkkioon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönvälitysliikkeen oikeus palkkioon perustuu lakiin. Lain mukaan välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon ainoastaan silloin, kun kauppa tai vuokrasopimus tai muu käyttöoikeussopimus syntyy, jollei toimeksiantosopimuksessa ole muuta sovittu. Toimeksiantosopimukseen ei saa ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada palkkiona toimeksiantosopimuksessa mainitun välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai määrätty osuus siitä. 

Välityspalkkio voidaan periä vain toimeksiantajalta. Samasta välityskohteesta saa kuitenkin periä vain yhden välityspalkkion määrän, jos osapuolet ovat puolin ja toisin välitysliikkeen toimeksiantajina.

Välityspalkkion on oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu, suoritettu työmäärä, välitystehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Välitysliikkeellä ei ole oikeutta välityspalkkioon sopimuksesta, joka on päätetty välitysliikkeen tai sen palveluksessa olevan lukuun. 

Niin sanottu jälkiprovisioehto on tavallinen kiinteistönvälitysalalla. Lain mukaan välitysliikkeellä on oikeus palkkioon toimeksiantosopimuksen voimassaolon jälkeen tehdyistä kaupoista (tai muista välityskohdetta koskevista sopimuksista) vain, jos asiasta on sovittu ja jos voidaan olettaa, että kaupan syntymiseen ovat vaikuttaneet olennaisesti välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaolon aikana. Välitysliikkeellä on oikeus jälkiprovisioon kuitenkin vain kuuden kuukauden ajan toimeksiantosopimuksen voimassaolon päättymisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa