Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen oikeus kohtuulliseen välityspalkkioon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon vain siinä tilanteessa, kun kauppa, vuokrasopimus tai muu käyttöoikeussopimus syntyy, ellei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu. Välityspalkkio voidaan periä vain toimeksiantajalta. Jos välityskohdetta koskevan sopimuksen osapuolet ovat puolin ja toisin välitysliikkeen toimeksiantajina, saa välitysliike periä vain yhtä välityspalkkiota vastaavan määrän. Välityspalkkion on oltava kohtuullinen suhteessa välitystehtävän laatuun, suoritettuun työmäärään, välitystehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukaiseen suoritustapaan ja muihin seikkoihin nähden.

Välitysliikkeellä ei ole oikeutta välityspalkkioon sopimuksesta, joka on päätetty välitysliikkeen tai sen palveluksessa olevan tahon lukuun. Toimeksiantosopimukseen ei saa ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada palkkiona toimeksiantosopimuksessa mainitun välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai tietty määrätty osuus siitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa