Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen kanssa tehtävä toimeksiantosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuntaa. Sopimusehtojen on myös säilyttävä toimeksiantajan saatavilla. Välitysliike ei voi vedota muulla tavoin tehtyihin sopimusehtoihin. Toimeksiantaja voi sitä vastoin vedota myös vastoin muotosäännöksiä tehtyyn sopimusehtoon. Välityskohteen hinnasta ja muista välityskohdetta koskevista sopimusehtojen muutoksista voidaan kuitenkin sopia muullakin tavoin välityssopimuksen voimassaoloaikana.

Toimeksiantosopimus saa olla voimassa enintään 4 kuukautta kerrallaan. Jos toimeksiantosopimuksen voimassaoloajasta ei ole määräystä sopimuksessa, toimeksiantaja voi milloin tahansa irtaantua sopimuksesta. Sopimuksen jatkamisesta voi sopia aikaisintaan yhtä kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Toimeksiantosopimuksessa on mainittava ainakin toimeksiantajan sekä välitysliikkeen nimet ja osoitetiedot, välitysliikkeen puolesta asiaa hoitavan henkilön nimi, toimeksiannon sisältö ja siitä maksettava korvaus sekä toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika.

Toimeksiantosopimus voidaan irtisanoa sen voimassaoloaikana, jos välitystehtävän toteuttaminen tulee jostakin pääasiassa toimeksiantajasta riippumattomasta syystä toimeksiantajalle suhteettoman epäedulliseksi tai epätarkoituksenmukaiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa