Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen kanssa solmittava toimeksiantosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikkeen kanssa solmittava toimeksiantosopimus tulee laatia joko kirjalliseen tai sähköiseen muotoon. Sopimusehtojen muuntaminen ei saa olla mahdollista yksipuolisesti ja niiden tulee myös säilyä toimeksiantajan saatavilla. Jos sopimus on tehty sähköisesti, toimeksiantajalla tulisi olla mahdollisuus sopimusehtojen tulostamiseen tai niiden tallentamiseen tietokoneelle. Jos sopimusehtoa ei ole tehty edellä mainituilla tavoilla, välitysliike ei voi vedota kyseiseen sopimusehtoon. On katsottu, että toimeksiantajan on kuitenkin mahdollista vedota sopimusehtoihin, jotka on tehty vastoin muotosäännöksiä. Välityskohteen hinnan ja muiden välityskohdetta koskevien sopimusehtojen muutoksista on kuitenkin mahdollista sopia välityssopimuksen voimassaolon aikana muullakin tavoin kuin laatimisohjeen mukaisesti, kuten suullisesti.

Toimeksiantosopimuksen vähimmäissisällöstä on tietyt vaatimukset. Toimeksiantosopimuksessa mainittavia tietoja ovat ainakin toimeksiantajan nimi ja osoite, välitysliikkeen toiminimi, käyntiosoite ja asiaa hoitavan henkilön nimi, toimeksiannon sisältö ja toimeksiannon suorittamisesta maksettava korvaus riittävällä tavalla yksilöitynä sekä toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika. Toimeksiantosopimuksen voimassaoloaika on enintään 4 kuukautta kerrallaan. Sopimuksen jatkamisesta on mahdollista sopia aikaisintaan silloin, kun sopimuksen päättymiseen on aikaa 1 kuukausi. Mikäli toimeksiantosopimus on tehty yli neljäksi kuukaudeksi, sen voimassaolon on katsottu päättyvän ilman mitään toimenpiteitä neljän kuukauden kohdalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa