Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikkeen kanssa solmittava toimeksiantosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikkeen kanssa solmittava toimeksiantosopimus tulee laatia joko kirjalliseen tai sähköiseen muotoon. Toimeksiantosopimuksille on asetettu laissa vaatimus tietystä vähimmäissisällöstä. Toimeksiantosopimuksen enimmäisvoimassaoloaika on neljä kuukautta kerrallaan.

Toimeksiantosopimus tulee tehdä joko kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että sopimusehtojen muuntaminen yksipuolisesti ei ole mahdollista. Sopimusehtojen tulee myös säilyä toimeksiantajan saatavilla. Toimeksiantajalla tulisi olla mahdollisuus sopimusehtojen tulostamiseen tai niiden tallentamiseen tietokoneelle, mikäli toimeksiantosopimus tehdään sähköisesti. Jos sopimusehtoa ei ole tehty edellä mainituilla tavoilla, välitysliike ei voi vedota kyseiseen sopimusehtoon. On katsottu, että toimeksiantajan on kuitenkin mahdollista vedota sopimusehtoihin, jotka on tehty vastoin muotosäännöksiä. Välityskohteen hinnasta ja muiden välityskohdetta koskevien sopimusehtojen muutoksista on kuitenkin mahdollista sopia välityssopimuksen voimassaolon aikana jollakin muullakin tavoin. Välityskohdetta koskevia ehtoja on katsottu voivan muuttaa esimerkiksi puhelimitse.

Toimeksiantosopimuksessa mainittavia tietoja ovat ainakin toimeksiantajan nimi ja osoite, välitysliikkeen toiminimi, käyntiosoite ja asiaa hoitavan henkilön nimi, toimeksiannon sisältö ja toimeksiannon suorittamisesta maksettava korvaus riittävällä tavalla yksilöitynä sekä toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika.

Toimeksiantosopimuksen voimassaoloaika on enintään neljä kuukautta kerrallaan. Sopimuksen jatkamisesta on mahdollista sopia aikaisintaan silloin, kun sopimuksen päättymiseen on aikaa kuukausi. Mikäli toimeksiantosopimus on tehty yli neljäksi kuukaudeksi, sen voimassaolon on katsottu päättyvän ilman mitään toimenpiteitä neljän kuukauden kohdalla.

Toimeksiantosopimus tehdään siis joko kirjallisesti tai sähköisesti, ja sen tulee sisältää ainakin edellä mainitut tiedot. Toimeksiantosopimuksesta ja siihen liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa