Minilex - Lakipuhelin

Välitysliikerekisteri

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välitysliikerekisteri on aluehallintoviraston ylläpitämä rekisteri, johon merkitään tiedot kiinteistönvälitysliikkeistä sekä vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä. Ennen toiminnan aloittamista välitystoimintaa harjoittavan tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle. Ilmoitus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella välitysliikkeen hallintoa hoidetaan pääsääntöisesti.

Aluehallintoviraston tulee merkitä kiinteistönvälitysliike tai vuokrahuoneistojen välitysliike rekisteriin, mikäli ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa. Mikäli ilmoituksen tekijä on luonnollinen henkilö, edellytetään lisäksi henkilön täysi-ikäisyyttä. Hän ei saa tämän lisäksi olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu.

Rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on, että välitysliikkeellä on asianmukainen vastuuvakuutus toiminnan varalle. Vastuuvakuutuksen tulee olla vakuutusmäärältään sellainen, että se riittää korvaamaan mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vakuutuksen määrään vaikuttavat muun muassa toiminnan laatu sekä laajuus. Sen tulee tämän lisäksi vastata ehdoiltaan alalla vallitsevaa tavanomaista vakuutuskäytäntöä.

Ilmoituksen tekijän tulee määrätä vastaava hoitaja välitysliikkeelle. Vastaavan hoitajan tehtävä on huolehtia välitystoiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja että työntekijät noudattavat välitystehtävissä hyvää välitystapaa.  Välitysliikkeen vastaavan hoitajan tulee myös huolehtia siitä, että välitystoimintaa harjoittavista työntekijöistä vähintään puolella on kiinteistönvälittäjän ammattipätevyys.

Jokainen on oikeutettu saamaan aluehallintovirastolta välitysliikerekisteristä rekisteriotteen sekä tiedot rekisteriin merkityistä seikoista välitysliikkeiden osalta. Mikäli rekisterissä olevat tiedot muuttuvat, tulee välitysliikkeen ilmoittaa tästä viipymättä aluehallintovirastolle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa