Minilex - Lakipuhelin

Väliaikainen veroton käyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Autoa voidaan käyttää väliaikaisesti autoveroa maksamatta.

Kun vakinaisesti muussa maassa kuin Suomessa asuva käyttää Suomen alueella ajoneuvoa, jonka hän on tuonut maahan väliaikaisesti omaa tarvettaan varten, kyse on väliaikaisesti maahantuodusta ajoneuvosta. Ajoneuvo on kuitenkin oltava rekisteröity jossain muussa valtiossa kuin Suomessa, ja omistajan on käytettävä sitä pelkästään omaan tarpeeseensa. Käytön on kestettävä enintään kuusi kuukautta keskeyttämättömänä. Jos käyttö keskeytyy välillä, määräaika on kaksitoista kuukautta. Aika voidaan myöntää pidemmäksikin edellyttäen, että käyttö ei liity ajoneuvon ostoon Suomeen.

Väliaikaisesta käytöstä ei suoriteta autoveroa. Väliaikaisesti maahantuotua ajoneuvoa ei kuitenkaan saa myydä, vuokrata tai muillakaan tavoin luovuttaa eikä antaa käytettäväksi Suomessa vakinaisesti asuvalle, ellei ajoneuvosta ole suoritettu autoveroa. Ajoneuvo voidaan tästä huolimatta luovuttaa vaurioitumisen johdosta vakuutusyhtiölle. Ajoneuvoa ei voida ottaa käyttöön eikä rekisteröidä Suomessa, ellei käyttöönottaja tai rekisteröijä maksa autoveroa.

Verottomuus edellyttää siis henkilön vakinaista asumista Suomen ulkopuolella. Henkilön vakinaisella asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu vähintään 185 päivää kalenterivuodessa. Asumista arvioidaan henkilökohtaisten, ammatillisten ja muiden siteiden perusteella. Jos henkilö oleskelee kahdessa tai useammassa valtiossa sijaitsevissa paikoissa, pidetään vakinaisena asuinpaikkana sitä asuinpaikkaa, jonne hän henkilökohtaisten syiden johdosta palaa säännöllisesti. Henkilökohtaisia syitä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös työskentelyn luonne ja pysyvyys muussa maassa sekä muut erityiset olosuhteet. Henkilön vakinaisen asuinpaikan ei katsota muuttuvan, jos henkilö oleskelee Suomessa tai muussa valtiossa opiskellakseen yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa.

Omaan käyttöön tuotavan ajoneuvon verottomasta käytön säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen ajoneuvoon, joka on rekisteröity muualla kuin Suomessa ja jonka muu kuin maassa vakinaisesti asuva henkilö tuo maahan sellaisen yrityksen yritystoiminnassa käytettäväksi, joka ei sijaitse Suomessa. Ajoneuvoa saa käyttää Suomessa enintään seitsemän kuukautta.

Suomessa vakinaisesti asuva henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, voi väliaikaisesti käyttää työpaikan sijaintivaltiossa pysyvästi rekisteröityä, työnantajansa omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa Suomessa autoveroa suorittamatta. Ajoneuvoa saa kuitenkin käyttää pelkästään työtehtäviensä hoitamiseen. Tällainen käyttö voidaan katsoa väliaikaiseksi siinä tapauksessa, että ajoneuvo viedään takaisin rekisteröintivaltioon kunkin työtehtävän päätyttyä. Väliaikaisena käyttönä voidaan pitää kerrallaan enintään kolmen vuorokauden yhtäjaksoista ajoneuvon käyttöä Suomessa. Ajoneuvon käyttöä asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ei pidetä työtehtävien hoitamisena.

Suomessa vakinaisesti asuva henkilö, jonka työnantajalla on kiinteä toimipaikka muussa valtiossa kuin Suomessa, voi käyttää siellä vakinaisesti rekisteröityä, työnantajansa omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa Suomessa väliaikaisesti autoveroa suorittamatta. Vastaavasti Suomessa vakinaisesti asuva ammatinharjoittaja, joka on sijoittautunut ulkomaille tai tarjoaa siellä palvelujaan, voi käyttää siellä vakinaisesti rekisteröityä ajoneuvoaan Suomessa liikenteeseen väliaikaisesti veroa suorittamatta.

Viimeksi mainitussa tilanteessa ajoneuvon käyttö katsotaan väliaikaiseksi Suomessa, jos henkilö käyttää ajoneuvoa päivien mukaan laskettuna vähemmän Suomessa kuin ulkomailla kunkin 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana. Jos ajoneuvoa käytetään saman päivän aikana sekä Suomessa että ulkomailla, katsotaan ajoneuvoa käytettävän ulkomailla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa