Minilex - Lakipuhelin

Työntekijä, virkamies, itsenäinen yrittäjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos vahingon on aiheuttanut työntekijä työtä tehdessään, hänen korvausvastuutaan arvioidaan tavallisesta korvaustapauksesta poikkeavalla tavalla. Erityissääntely koskee myös sellaista tilannetta, jossa vahingon aiheuttajana on virkamies tai työntekijään rinnastettava itsenäinen yrittäjä. Sääntely koskee myös eräitä muitakin sellaisia tahoja, joiden katsotaan olevan jonkinlaisessa työ- tai palvelussuhteessa toiseen tahoon nähden.

Mikäli työntekijän, virkamiehen tai itsenäisen yrittäjän viaksi voidaan lukea vain lievä tuottamus, hän ei joudu maksamaan korvauksia ollenkaan, vaan korvausvastuun kantaa kokonaisuudessaan työnantaja isännänvastuun perusteella. Työnantaja siis kantaa tällöin kokonaan vastuun työntekijöidensä sekä muiden alaistensa toiminnasta. Sitä vastoin jos tällainen työntekijä tai muu alainen on aiheuttanut vahingon tahallisesti, on sovellettava täyden korvauksen periaatetta ellei erityisistä syistä muuta johdu. Vahinkoja voi sattua kaikille, mutta laki suhtautuu tahalliseen vahingontekoon ankarasti.

Jos työntekijä tai muu alainen on aiheuttanut vahingon virheellään tai laiminlyönnillään, hän ei kokonaan vapaudu korvausvastuusta, mutta välttämättä myöskään täyttä korvausta ei tuomita. Korvausmäärää tuomittaessa on otettava huomioon vahingon suuruus, teon laatu, työntekijän asema, vahingon kärsijän korvaustarve sekä muut olosuhteet. Näillä perusteilla tuomitaan korvaus, joka katsotaan tapaukseen kohtuulliseksi.

Jos työntekijä tai muu alainen aiheuttaa vahinkoa työajan ulkopuolella tai muutoin tilanteessa jolla ei ole yhteyttä työhön, korvausvastuuta ei voi sovitella tämän erityissäännöksen nojalla. Korvauksen sovittelu yleisillä, kaikkia vahingon aiheuttajia koskevilla perusteilla voi kuitenkin tällöinkin tulla kyseeseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa