Minilex - Lakipuhelin

Kohtuusperusteinen vahingonkorvauksen sovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingon aiheuttajan suoritettavaksi määrättävää vahingonkorvausta on mahdollista sovitella, jos vahingon aiheuttajan kannettavaksi tuleva korvausvelvollisuus katsotaan kohtuuttoman raskaaksi. Kyseessä on yleinen kohtuusperuste, jota voidaan soveltaa missä tahansa tapauksessa, jossa tavanomaisesti tuomittava korvausvastuu katsotaan olosuhteisiin nähden kohtuuttomaksi.

Vahingonkorvauksen sovittelu kohtuusperusteella tapahtuu tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsijän varallisuusolot ja muut olosuhteet jotka vaikuttava korvausvastuun kuormittavuuteen. Yksistään se, että vahingon kärsijä on varakkaampi kuin vahingon aiheuttaja, ei ole peruste korvauksen sovittelulle.

Vahingonkorvausvastuuta pidetään kohtuuttomana ainakin, jos se johtaisi vahingon aiheuttajan taloudellisen tilanteen romahtamiseen. Toisaalta jos myös vahingon kärsijä on vähävarainen ja hän on kärsinyt merkittävästi vahinkotapahtuman vuoksi, joudutaan asettamaan vahingon kärsijän ja aiheuttajan edut vastakkain. Tällaisessa ristiriidassa tavallisesti suojataan heikompaa osapuolta eli vahingon kärsijää, jolloin korvausta tuomitaan edes vähäisessä määrin.

Vaikka vahingon aiheuttaja olisi taloudellisesti heikossa asemassa, usein on katsottu että täysi korvaus voidaan tuomita, jos hänellä on voimassa vakuutus joka kattaa pääosan korvausvastuusta. Tällöin vakuutus yleensä estää sen, että korvausvastuu muodostuisi kohtuuttoman raskaaksi.

Tuomioistuimessa ei yleensä puolleta sovittelua, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai vahingon aiheuttajan toiminta on muutoin erityisen moitittavaa. Tällöin korvausmäärän tuomitsemisessa lähtökohtana on täyden korvauksen periaate. Erityisistä syistä voidaan kuitenkin tällaisissakin tilanteissa kohtuullistaa korvausta, mutta tällainen päätös on kokonaan tuomioistuimen harkinnan varassa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa