Minilex - Lakipuhelin

Kohtuuton taloudellinen rasitus on vahingonkorvauksen sovitteluperuste

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausvastuun sovittelu on mahdollista, jos vahingonkorvauksen määrä on kohtuuton suhteessa vahingon aiheuttajan varallisuusoloihin. Vaikka vahingonkorvausoikeuden vahvan pääsäännön mukaan vahingon aiheuttajan on hyvitettävä aiheuttamansa haitat, vahingonkorvausvastuu ei saisi täysin romahduttaa hänen taloudellista asemaansa. On selvää, että rutiköyhä ei pysty maksamaan satojen tuhansien eurojen vahingonkorvauksia, ei välttämättä edes koko elämänsä aikana.

Kun taloudellinen rasitus otetaan kohtuullistamisperusteeksi, arvioinnissa otetaan huomioon vahingon aiheuttajan tulot, mahdollinen elatusvelvollisuus ja muut varallisuuteen vaikuttavat seikat. Vahingonkorvauksen määrä on kohtuuton, jos se totaalisesti kaataisi vahingon aiheuttajan talouden ja on selvästi kohtuuton huomioon ottaen tämän aseman. Näin korkea ei kuitenkaan kohtuuttomuuden tarvitse olla, jotta sovittelu tulisi kysymykseen, vaan sovittelu voi olla mahdollista jo lievemmän kohtuuttomuuden vallitessa.

Vaikka vahingonkorvauksen määrää päätettäessä huomioidaan yleensä sekä vahingon aiheuttajan että kärsijän varallisuusolot, kyseessä ei ole kohtuuton taloudellinen rasitus yksistään sillä perusteella, että vahingon kärsijä on jo entuudestaan varakas kun taas vahingon aiheuttaja on vähävarainen. Taloudellinen kohtuuttomuus arvioidaan siis yksinomaan vahingon aiheuttajan taloudellisen tilan näkökulmasta.

Jos sekä vahingon aiheuttaja että kärsijä ovat vähävaraisia, joudutaan hankalaan tilanteeseen. On päätettävä, kumpi heistä asetetaan etusijalle toisen kustannuksella. Tällöin vahingonkorvausta tuomitaan yleensä edes vähäisessä määrin, koska vahingon kärsijä on heikommassa asemassa ja hän tarvitsee edes jonkinlaisen hyvityksen kokemastaan haitasta.

Korvauksen sovittelu on tapauskohtaista, joten on hankala sanoa tarkkoja lukuja joiden perusteella sovittelu on mahdollista. Lähinnä oikeuskäytäntöä seuraamalla voi saada suuntaa korvausmääristä ja vahingon aiheuttajan elämäntilanteen vaikutuksesta korvausmäärän mahdolliseen sovitteluun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »