Minilex - Lakipuhelin

Taloudellinen asema tulevaisuudessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sovittelussa saatetaan kiinnittää huomiota vahingon aiheuttajan taloudellisen aseman kehittymiseen, joko sovittelun estävänä tai sovittelua puoltavana seikkana. Jos katsotaan, että vahingon aiheuttajan taloudellinen tilanne on todennäköisesti kehittymässä huomattavasti parempaan suuntaan myöhempänä ajankohtana, ei sovitteluun välttämättä ryhdytä. Toisaalta jos vahingon aiheuttajan katsotaan joutuvan lähitulevaisuudessa merkittävästi nykyistä heikompaan taloudelliseen tilanteeseen, sovittelu voi olla perusteltua jos hän ei välttämättä kykenekään myöhemmin suoriutumaan korvausvastuusta.

Esimerkiksi jos nuoren henkilön oletetaan valmistuvan pian vahinkotapahtuman jälkeen hyvään ammattiin josta on odotettavissa hyvää palkkatuloa, ei sovittelulle yleensä ole perustetta. Nuoren tulevaisuudessa saamat palkkatulot tulevat nimittäin mahdollistamaan vahingonkorvauksen maksamisen. Toisaalta jos on odotettavissa että vahingon aiheuttaja jää piakkoin työttömäksi, voi sen sijaan olla olemassa peruste korvausmäärän sovittelulle.

Se, sovitellaanko korvausmäärää vahingon aiheuttajan taloudelliseen tilanteeseen liittyvien seikkojen perusteella, on tuomioistuimen harkinnan varassa. Koska sovittelun mahdollisuus päätetään tulevaisuuteen kohdistuvien ennusteiden ja arveluiden perusteella, tuomioistuimen on tehtävä päätös sovittelun tarpeellisuudesta erityisen huolellisesti. Vahinkoasian osapuolten vastuulla on kyettävä näyttää riittävästi selvitystä tulevaisuuden tapahtumien kehityksestä, koska tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuustekijöitä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »