Minilex - Lakipuhelin

Syyntakeisuuden arviointi vahingonkorvauksen kohtuullistamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syyntakeisuuden määrittely on keskeistä erityisesti rikosoikeudenkäynneissä, mutta sitä tehdään myös vahingonkorvausasioissa. Syyntakeisuuden arviointi tarkoittaa henkilön mielentilan tutkimista sen selvittämiseksi, oliko rikoksen tekijä tai vahingon aiheuttaja syyntakeinen teon tehdessään, eli toisin sanoen kykenikö hän ymmärtämään toimintansa merkityksen ja olisiko hän kyennyt halutessaan toimimaan toisin.

Rikosoikeudessa sellaista henkilöä ei tuomita rangaistukseen, joka oli teon tehdessään alle 15-vuotias tai sieluntoiminnaltaan häiriintynyt. Tällaiselle tekijälle voidaan kuitenkin langettaa vahingonkorvausvastuu rikosvastuusta riippumatta, mutta korvausvastuuta usein tällöin sovitellaan. Vahingonkorvauslain soveltaminen on mahdollista arvioitaessa korvausmäärää, kun kyseessä on tahallisesta rikoksesta johtuva korvausvelvollisuus.

Alentuneesti syyntakeinen henkilö rinnastetaan sieluntoiminnaltaan häiriintyneisiin henkilöihin. Näin siis alentuneesti syyntakeisen ja myös täyttä ymmärrystä vailla olevan henkilön korvausvelvollisuutta on mahdollista sovitella. Korvausvastuu tulee määrittää sen suuruiseksi, mikä olisi kohtuullista huomioiden tapauksen olosuhteet, kuten vahingon aiheuttajan ikä ja kehitystaso, teon laatu, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot sekä muut seikat.

Vahingonkorvausoikeudessa oletuksena on, että vahingon aiheuttaja oli syyntakeinen vahingon tapahtuessa, ellei toisin todisteta. Jotta syyntakeettomuutta tai alentunutta syyntakeisuutta voitaisiin käyttää korvauksen sovitteluperusteena, on todistettava tällaisen ominaisuuden olemassaolo. Esimerkiksi lääkärinlausunto tai mielentilatutkimus kelpaa yleensä näytöksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa