Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan vahingonkorvauksen kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos työntekijä aiheuttaa työskennellessään vahinkoa, hän ei itse ole ensisijaisessa korvausvastuussa vahingon kärsijälle, vaan korvauksesta vastaa työnantaja isännänvastuun perusteella. Vastaavasti jos virkamies on aiheuttanut vahinkoa julkisen vallan käytössä, julkisyhteisö tai muu virkamiehen toiminnasta vastuussa oleva yhteisö kantaa korvausvastuun.

Työnantajan tai julkisyhteisön kannettavaksi tulevaa vahingonkorvausvastuuta on mahdollista tarvittaessa sovitella. Sovittelu voi tulla kyseeseen silloin, kun korvausvelvollisuus katsotaan ilmeisen kohtuuttomaksi. Se katsotaanko kyseessä olevan ilmeinen kohtuuttomuus on tuomioistuimen harkinnan varassa. Pelkkä kohtuuttomuus ei siis riitä, vaan kyseessä on nimenomaan oltava ilmeinen kohtuuttomuus.

Työnantajalle tai julkisyhteisölle lankeavaa vahingonkorvausvastuuta voidaan sovitella myös silloin, kun vahingon suuruus ja muut olosuhteet huomioon ottaen siihen katsotaan olevan erityistä syytä. Tämä olosuhteiden arviointiin nojautuva sovitteluperuste on kohtuuttomuusperusteesta erillinen, joten tällöin ei edellytetä että korvausvastuu olisi ilmeisen kohtuuton. Tosin tällaisessakin tapauksessa sovitteluun ryhtyminen edellyttää yleensä, että korvausvastuu on edes jollain tasolla kohtuuton. Sovitteluun ei ole syytä ryhtyä, jos korvausvastuu pysyy kohtuuden rajoissa kaikkiin osapuliin nähden.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa