Minilex - Lakipuhelin

Työnantaja: Kohtuuttomuus ja ilmeinen kohtuuttomuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos työntekijä aiheuttaa vahinkoa työnteossa ollessaan, vahingonkorvauslain mukaan hän ei itse ole ensisijainen korvausvelvollinen, vaan vahingonkorvausvastuuseen joutuukin työnantaja isännänvastuun perusteella. Tällaisessa tilanteessa vahingonkorvauksen sovittelun edellytyksenä on se, että korvausvastuu olisi työnantajalle ilmeisen kohtuuton. Sovitteluun voidaan ryhtyä myös silloin, jos vahingon suuruus tai muut olosuhteet antavat siihen erityisen perusteen.

Sen sijaan jos työnantaja itse myöntää olevansa syyllinen tapahtuneeseen vahinkoon, tulee vahingon mahdollinen kohtuullistaminen arvioitavaksi vahingonkorvauslain yleisen säännöksen perusteella, koska työnantaja on tällöin vastuussa oman syyllisyytensä nojalla eikä isännänvastuun perusteella. Tämän sovittelusäännöksen mukaan korvauksen sovittelun perusteena on se, että korvausvastuu olisi kohtuuton. Ei siis edellytetä että se olisi ilmeisen kohtuuton. Tämä sinänsä ristiriitainen menettely on mahdollinen, mutta tuomioistuin voi tällöin katsoa työnantajan syyllistyneen taloudellisen hyödyn tavoitteluun, minkä vuoksi mahdollisuus korvauksen sovitteluun voidaan kieltää kokonaan.

Ristiriita aiheutuu siis siitä, että vastatessaan työntekijänsä vahingosta isännänvastuulla, työnantajan korvausvastuun sovittelu edellyttää ilmeisen kohtuuttomuuden tilannetta. Mutta jos työnantaja vastaakin vahingosta oman syyllisyytensä perusteella, sovittelu edellyttää yleissäännön mukaan pelkkää kohtuuttomuutta. Kuten todettu, ristiriita vältetään sillä että sovittelu evätään työnantajan taloudellisen hyödyn tavoittelun tarkoitusperän vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa