Minilex - Lakipuhelin

Tuottamuksen asteen merkitys vahingonkorvauksen sovittelussa ja sen estymisessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausoikeudessa pääsääntönä on, että aiheutetut vahingot on korvattava riippumatta siitä, minkä tasoinen vahingon aiheuttajan tuottamus oli vahingon syynä. Tuottamuksen asteella voi kuitenkin olla merkitystä vahingonkorvauksen määrää soviteltaessa, erityisesti niissä tilanteissa joissa tuottamuksen asteen ja sovittelun välisestä suhteesta on erikseen säännelty.

Kun korvausasiassa on kyse esimerkiksi työntekijän, nuoren taikka mieleltään häiriintyneen korvausvastuusta, vahingon aiheuttajan tuottamuksen aste yleensä vaikuttaa korvauksen sovittelumahdollisuuksiin. Myös muissakin tilanteissa korvauksen sovittelu voi tulla kyseeseen sillä perusteella, että vahingon aiheuttaja syyllistyi vain lievään tuottamukseen vahingon aiheuttamisessa.

Toisaalta jos vahingon aiheuttajan toiminta vahingon aiheuttamiseksi oli tahallista, eli tuottamusta ei ole ollenkaan, korvausmäärä tuomitaan vahvan pääsäännön mukaan täyden korvauksen periaatteen mukaan. Tällöin sovittelu ei siis lähtökohtaisesti ole mahdollista, koska tahallista vahingontekoa pidetään erityisen moitittavana toimintana. Ainoastaan jos tapaukseen liittyy erittäin painavia syitä jotka puoltavat korvauksen sovittelua, saatetaan sovitteluun ryhtyä.

Esimerkiksi työntekijältä korvausvastuu hänen aiheuttamastaan vahingosta poistuu kokonaan, jos hänen viaksi luetaan vain lievä tuottamus. Tällaisissa tilanteissa ei siis korvausvastuuta yleensä sovitella edes työnantajan pyynnöstä.

Myös nuorten sekä mieleltään häiriintyneiden korvausvastuuta voidaan sovitella lievän tuottamuksen nojalla. Perusteena on se, että tällaiset henkilöt eivät nuoruutensa tai henkisen epätasapainon vuoksi välttämättä kykene kunnolla ymmärtämään tekojensa seurauksia. Erityisesti nuoret saattavat kavereiden yllytyksestä ottaa riskejä, jotka johtavat vahinkojen aiheutumiseen. Tällöin vahingon aiheuttajan lievä tuottamus saattaa oikeuttaa korvauksen sovittelun.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa