Minilex - Lakipuhelin

Todistustaakka tarkoittaa velvollisuutta näyttää toteen väitetty asia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Todistustaakalla on merkitystä monessa suhteessa, erityisesti erilaisissa oikeudellisissa riitatilanteissa. Puhuttaessa todistustaakasta vahingonkorvausasioissa on kyse siitä, kenellä on velvollisuus näyttää toteen vahinkotapahtumaan liittyvät tosiseikat. Todistustaakka määräytyy eri tavoin eri tilanteissa, ja laissa on useita nimenomaisia säännöksiä siitä, kuka kantaa todistustaakan missäkin tilanteessa.

Kun todistustaakka on vahingon aiheuttajalla, korvausvastuu langetetaan hänelle ellei hän kykene osoittamaan jotain korvausvastuun poistavaa seikkaa. Tällaisia ovat esimerkiksi se, että vahinkoa ei ole tosiasiassa tapahtunut, tai että vahingosta onkin vastuussa joku muu kuin hän itse. Kun todistustaakka on vahingon kärsijällä, hänen on korvauksia saadakseen osoitettava, että vahinko on aiheutunut ja että juuri tietty taho on korvauksista vastuussa.

Se osapuolista joka ei kykene todistamaan omaa kantaansa oikeaksi, joutuu kantamaan haitalliset seuraukset. Vahingon aiheuttajalle tämä tarkoittaa korvausvastuun langettamista, kun taas vahingon kärsijän osalta kyse on korvausten menettämisestä tai korvausmäärän alentamisesta.

Todistustaakka annetaan yleensä sen osapuolen vastuulle, jolla on parhaimmat mahdollisuudet näyttää, mitä on tapahtunut tai ei ole tapahtunut. Tällä taholla on samalla yleensä myös parhaat mahdollisuudet esittää todisteita, jotka osoittavat mitä vahinkoasiassa on tosiasiassa tapahtunut. Tarkoituksena on, että korvausasiat voitaisiin ratkaista totuuteen pohjautuen sekä oikeudenmukaisesti kummankin osapuolen kannalta.

Todistustaakka jakautuu eri tavoin sopimusvastuun ja sopimuksen ulkoisen korvausvastuun tilanteissa. Katso näistä tarkemmin artikkelit "Todistustaakka: Sopimuksen ulkoinen vastuu" sekä "Todistustaakka: Sopimustilanne".

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa