Minilex - Lakipuhelin

Vahinko sopimusperusteisessa ja sopimuksen ulkoisessa vastuussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimussuhteissa vahingon käsite kattaa pääasiallisesti vain sopimuksessa sovitut asiat ja muuten sopimussuhteeseen liittyvät seikat. Sopimuksen osapuolet voivat joutua korvausvastuuseen toiselle sopimusosapuolelle vain, kun vahinko liittyy sopimukseen. Useimmiten vahingossa on kysymys sopimuksessa sovittujen velvollisuuksien rikkomisesta jollakin tavoin, joko teolla tai laiminlyönnillä.

On tietenkin mahdollista, että toinen sopimussuhteessa olevista osapuolista aiheuttaa sopimuskumppanilleen vahinkoa tavalla, joka ei liity sopimukseen millään tavalla. Vaikka vahingon kärsijän ja aiheuttajan välillä olisikin voimassa sopimussuhde, jos tilanne on sellainen että vahingolla ei ole liittymää tähän sopimussuhteeseen, vahinkotapahtumaa pidetään sopimuksen ulkoisena. Tämä tarkoittaa, että myös sopimuksen osapuolet voivat joutua sopimuksen ulkoiseen vastuuseen. Kaikki sopimuskumppaneiden vastuu ei ole automaattisesti sopimusvastuuta.

Sopimuksen ulkoisessa tilanteessa kyse voi olla millaisesta vahingosta tahansa. Koska osapuolten välillä ei ole sopimusta joka rajaisi vastuun alaa, vahingon aiheuttaja vastaa kaikesta aiheuttamastaan vahingosta vahingon kärsijälle. Jos vahingosta on seurannut esimerkiksi palkanmenetystä, sairaalakuluja ja vaikkapa esineen vahingoittuminen, nämä kaikki on korvattava.

Sopimussuhteessa sopimuskumppanit vastaavat kaikenlaisista sopimukseen liittyvistä vahingoista riippumatta vahingon tyypistä. Korvattavaksi tulevat siis niin henkilö- ja esinevahingot kuin taloudelliset vahingotkin. Tästä poiketen sopimuksen ulkoisen vastuun tilanteissa henkilö- ja esinevahingot tulevat korvattaviksi yleensä aina, mutta taloudelliset vahingot korvataan vain jos siihen on jokin painava peruste. Tällainen painava peruste on olemassa esimerkiksi silloin, kun vahinko on aiheutettu rikoksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa