Minilex - Lakipuhelin

Sopimusvelvoitteen rikkominen voi johtaa korvausvelvollisuuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velvoitteiden rikkomisella tarkoitetaan yleisesti sitä, että henkilö tekee jotain mitä hänen ei pitäisi tehdä, tai jättää tekemättä jotain mitä hänen olisi kuulunut tehdä. Usein tekemättä jättämisessä on kyse huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, ja tämä onkin perustilanne sopimuksen ulkoisen vastuun tapauksissa.

Sopimussuhteissa velvoitteiden rikkominen tarkoittaa, että sopimuksen mukaisia velvoitteita ei ole täytetty tai sopimusvelvoitteet on täytetty puutteellisesti. Sopimusvelvoitteiden rikkomisesta seuraa lähtökohtaisesti vahingonkorvausvelvollisuus. Sopimussuhteessa sopimusosapuolten velvollisuudet määräytyvät sen mukaan, mitä he ovat sopineet. Kummankin sopimusosapuolen velvollisuudet on siis yleensä ennalta tarkasti määritetty. Sopimuksen ulkopuolella ihmisten ja yhteisöjen elämää ohjaavat monet erilaiset kirjoitetut sekä myös kirjoittamattomat säännöt, joiden rikkomisesta voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus.

Jos jompikumpi sopimuksen osapuolista on rikkonut sopimusvelvoitteitaan, hänen oletetaan toimineen huolimattomasti sillä tavoin, että vastapuolella on oikeus saada korvausta. Sopimusosapuolen on nimenomaisesti osoitettava vastuusta vapauttava peruste, tai hän joutuu korvaamaan aiheuttamansa rikkomuksen. Tämä johtuu siitä, että kun sopimuksessa on määritelty sopimusosapuolten velvollisuudet ennakollisesti, heidän tulisi tietää kuinka toimia sopimuksen mukaisesti. Vastuu on siten ankarampaa kuin sopimuksen ulkoisissa tilanteissa.

Sopimuksen ulkoisessa vastuussa vahinkotapahtuma hyvitetään yleensä yksinomaan rahamääräisenä korvauksena. Sopimussuhteissa kyseeseen voivat yleensä tulla korvausten lisäksi myös hinnanalennukset tai muut hyvitystavat. Sopimussuhteessa korvauksen maksaminen on usein vasta toissijainen hyvityskeino muihin tarjolla oleviin keinoihin nähden.

Koska sopimus lähtökohtaisesti sitoo sopimusosapuolia vahingon sattuessakin, osapuolten on ensisijaisesti pyrittävä täyttämään sopimusvelvoitteensa vahingosta huolimattakin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi virheellisen esineen korjaamista tai muunlaista puutteellisen suorituksen oikaisemista, taikka tietenkin tekemättä jätetyn suorituksen tekemistä. Korvausta maksetaan siltä osin kuin sopimusrikkomusta ei pystytä korjaamaan, sekä lisäksi korvausta tulee maksaa mahdollisten vahingosta johtuvien ylimääräisten kustannusten hyvittämiseksi. Kyse voi olla esimerkiksi esineen korjauskustannuksista tai matkakuluista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa