Minilex - Lakipuhelin

Todistustaakka: Sopimustilanne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusperusteisessa vastuussa todistustaakka on sillä, joka on rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Tämän sopimusosapuolen tulee siis osoittaa, että hän on täyttänyt velvoitteensa asianmukaisesti, tai ettei hän ole syyllistynyt velvoitteidensa laiminlyöntiin. Sopimussuhteissa tuottamuksen, joka yleensä on vahingonkorvausvastuun peruste, katsotaan tapahtuneen jo silloin kun sopimusvelvoitteita on rikottu.

Kun vahinko on tapahtunut sopimussuhteessa, vahingon kärsijän ei siis tarvitse osoittaa, että vastapuoli on ollut huolimaton ja näin aiheuttanut vahinkoa. Vahingon kärsijän tulee osoittaa vain se, että hänelle on aiheutunut vahinkoa, ja että tämä vahinko on syy-yhteydessä vastapuolen sopimusrikkomukseen. Sopimusosapuolen oletetaan toimineen huolimattomasti, mikäli hän ei kykene osoittamaan vastaseikkoja, jotka todistavat hänen menetelleen huolellisesti.

Todistustaakan jako perustuu siihen, että sopimussuhteessa kummankin sopimusosapuolen velvollisuudet vastapuolta kohtaan on määritelty etukäteen. Sopimusosapuolten oletetaan tietävän mitä heidän tulee tehdä sopimuksen täyttämiseksi asianmukaisesti. Lisäksi vahingon aiheuttajalla on yleensä paremmat mahdollisuudet esittää vahinkoa koskevaa todistelua, koska vahinko johtuu juuri hänen toiminnastaan tai laiminlyönnistään, ja hän itse tuntee parhaiten omat toimintatapansa. Erityisesti kun sopimusosapuolena on iso yritys, ulkopuolisen voi olla mahdotonta tietää miten vahinko on päässyt aiheutumaan yrityksen toiminnassa.

Se että sopimusrikkomus johtuu sopimusosapuolen käyttämien työntekijöiden, apulaisten tai muiden vastaavien tahojen toiminnasta, ei muuta todistustaakan määräytymistä. Tällöin oletuksena yleensä on, että sopimusosapuoli ei ole huolehtinut alaistensa kouluttamisesta, ohjastamisesta, tai muunlaisesta valvonnasta jotta vahinko olisi voitu välttää. Vahingosta vastuussa olevan on osoitettava sekä hänen alaistensa että hänen oman toimintansa asianmukaisuus välttyäkseen korvausvastuulta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa