Minilex - Lakipuhelin

Vahingon ennakoitavuus sopimuksessa ja sopimuksen ulkoisessa tilanteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimussuhteessa ja sopimuksen ulkoisessa tilanteessa vahingon mahdollisuuteen voidaan varautua eri tavoin. Sopimussuhteissa vahinkojen ennakointi on yleensä helpompaa, koska sopimusosapuolille on sovittu tietyt velvoitteet, joita heidän odotetaan noudattavan ja joiden rikkomisesta seuraa pääsääntöisesti korvausvastuu. Sopimuksen ulkoisissa tilanteissa vahingon kärsijä ja aiheuttaja saattavat olla toisilleen entuudestaan tuntemattomia tahoja, ja vahinkoja voi sattua mitä erilaisimmissa tilanteissa.

Sopimusperusteisessa vastuussa vahingon ennakoitavuus voidaan huomioida jo sopimuksessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sovitaan mahdollisista tulevaisuuden tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa sopimuksessa sovittuihin velvollisuuksiin, vastuihin tai muihin seikkoihin. Yritysten välisissä sopimussuhteissa yleensä sovitaan vastuun laajuudesta lain sallimissa rajoissa. Voidaan esimerkiksi sopia että vastuuta vahingoista laajennetaan tai supistetaan tavanomaisesta, tai voidaan sopia siitä millä toimenpiteillä mahdollisiin vahinkoihin on varauduttava.

Yrityksen ja kuluttajan (yksityishenkilön) välisissä sopimussuhteissa kuluttajalla on vahingonkärsijänä lakisääteinen erityisasema. Tällaisissa sopimussuhteissa on paljon kuluttajan eduksi säädettyjä rajoituksia joista ei voida toisin sopia, koska kuluttaja on pääsääntöisesti sopimussuhteessa yritystä heikommassa asemassa. Myös sopimuksen ulkoisessa tilanteessa yksityishenkilö saa suojaa, mutta ei kuitenkaan niin voimakkaasti kuin sopimussuhteessa.

Sopimuksen ulkoisessa vastuussa vahinkoa voidaan ennakoida esimerkiksi erilaisin vakuutuksin, joista korvauksia maksetaan vahingon sattuessa. Ennakointiin liittyvät myös työnantajan antamat ohjeet työn tekemiseen ja työpaikalla noudatettavat yleiset turvallisuussäännöt tai muut vastaavat säännöt. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi voidaan usein käyttää erilaisia varusteita ja välineitä, kuten suojaavia vaatteita, varoitusmerkkejä, turva-aitoja ja muita vastaavia esineitä.

Sopimuksen ulkoisen tilanteessa vahingonkorvauksista ja vastuusta ei voida sopia etukäteen kuten sopimussuhteissa. Kuitenkin sen jälkeen kun vahinko on tapahtunut, osapuolet voivat lähtökohtaisesti sopia keskenään korvauksesta ja muista vahinkoon liittyvistä seikoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa