Minilex - Lakipuhelin

Todistustaakka: Sopimuksen ulkoinen vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksen ulkoisessa vastuussa pääsääntönä on, että todistustaakka on sillä, joka on kärsinyt vahinkoa. Toisin sanoen vahingon kärsijän on näytettävä toteen sekä vahingon tapahtuminen että myös se seikka, että taho jolta korvauksia vaaditaan on vastuussa vahingon tapahtumisesta sekä vahingon korvaamisesta. Jos vahingon kärsijä ei kykene todistamaan vaatimuksiaan riittävän uskottavasti, hän ei saa korvauksia vahingosta, tai korvaukset voidaan määrätä tavallista pienempinä.

Todistustaakan antaminen vahingon kärsijälle perustuu sille olettamukselle, että erityisesti kun kyseessä on henkilö- tai esinevahinko, vahingon kärsijän on helpompi osoittaa vahingon tapahtuneen. Vahingon kärsijähän on juuri se, joka pitää vahingoittunutta esinettä hallussaan tai kärsii henkilövahingon seuraukset henkilökohtaisesti.

Vahingon kärsijän tulee osoittaa, että vahinkoa aiheuttanut on toiminut tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Sopimuksen ulkoisessa vastuutilanteessa oletuksena on, että vahingon aiheuttaja ei ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai edes tuottamuksesta, vaan tällainen syyllisyys on nimenomaisesti todistettava. Tämäkin perustuu sille olettamalle, että vahingon kärsijällä on parempi mahdollisuus esittää vahinkoa koskevaa todistelua. Lisäksi estetään se, että vahingon aiheuttaja voitaisiin tuomita korvausvastuuseen hatarin perustein.

Kun vahingon kärsijä on osoittanut riittävän vakuuttavasti perusteet korvausvastuun langettamiselle, todistustaakka kääntyy. Tämä tarkoittaa, että vahingon aiheuttaja joutuu korvaamaan vahingon, ellei hän kykene osoittamaan sellaisia vastaseikkoja, jotka vapauttavat hänet vastuusta. Vastaseikkana voi olla esimerkiksi se, että vahingosta on vastuussa tosiasiassa joku muu taho kuin hän itse.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa