Minilex - Lakipuhelin

Syyttäjän rooli oikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta. Syyttäjän on toimittava tehtävissään yleisen edun ja asianosaisten oikeusturvan edellyttämällä tavalla. Toimissaan syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta. Syyttäjien tulee huolehtia siitä, että rikoksiin syylliset saatetaan nopeasti teoistaan vastuuseen ja toisaalta ettei rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin ryhdytä syyttömiä vastaan. Virallisen syyttäjän virkavelvollisuutena on nostaa rikoksesta syyte ja ajaa sitä.

Syyttäjän tehtävät jakautuvat kolmeen toisiinsa yhteydessä olevaan eri vaiheeseen. Ensiksi syyttäjän tehtävänä on suorittaa syyteharkinta, eli päätettävä esitutkinnan jälkeen, onko todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Syyteharkinnassa syyttäjä siis päättää tuleeko syytettyä vastaan nostaa syyte. Syyteharkintaan liittyvät velvollisuudet alkavat kuitenkin jo ennen esitutkinnan loppumista. Syyttäjän on muun muassa esitutkinnan kuluessa huolehdittava, että kerätty todistusaineisto on riittävä syyteharkinnan pohjaksi ja että siinä on selvitetty myös epäillyn syyllisyyttä vastaan puhuvat seikat. Kullakin syyttäjällä on itsenäinen syyteharkintavalta käsiteltävänään olevassa asiassa.

Toiseksi, jos asiassa nostetaan syyte, toimii syyttäjä rikosoikeudenkäynnissä syytetyn vastapuolella. Hän siis ajaa syytettä oikeudenkäynnissä asianosaisena. Syyttäjän tehtäviin kuuluu myös pääsääntöisesti ajaa rikokseen liittyvää asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta. Jos kyseessä on asianomistajarikos, on asianomistajan esitettävä siitä ensin syyttämispyyntö.

Kolmanneksi syyttäjällä on myös tehtäviä, jotka rinnastuvat tuomiovallan käyttöön. Esimerkiksi rangaistusmääräysmenettelyssä syyttäjä voi määrätä sakkorangaistuksen sekä menettämisseuraamuksen rikkomuksesta tietyin edellytyksin. Samoin syyttäjä voi päättää seuraamusluonteisesta syyttämättä jättämisestä. Tällainen syyttämättä jättäminen on osaltaan tuomiovallan käyttämistä, koska syyttäjä vahvistaa tällöin rikoksesta epäillyn syyllisyyden kyseessä olevaan tekoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa