Minilex - Lakipuhelin

Vastaaja eli syytetty rikosasian osapuolena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasian kantajapuolen eli syyttäjän ja asianomistajan vastapuolesta käytetään nimikettä vastaaja tai syytetty. Ennen syytteen nostamista syytettyä kutsutaan rikoksesta epäillyksi. Alle 15-vuotiasta henkilöä ei voida asettaa vastaajaksi rikosasiassa, sillä hän ei ole saavuttanut rikosoikeudellista vastuuikärajaa. Hänet voidaan kuitenkin velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa vahinko kokonaan tai osittain. Epäiltyyn sekä syytettyyn voidaan kohdistaa eriasteisia rikosprosessuaalisia pakkokeinoja.

Syyte tulee vireille, kun haastehakemus saapuu tuomioistuimen kansliaan tai, jos syyttäjä antaa haasteen, kun haaste annetaan tiedoksi. Henkilö saa syytetyn aseman samalla hetkellä, kun häntä vastaan nostettu syyte tulee vireille. Syytetyn asemasta seuraa tiettyjä velvollisuuksia, kuten velvollisuus saapua kutsuttaessa tuomioistuimen istuntoon. Epäiltyyn sekä syytettyyn voidaan myös kohdistaa rikosprosessuaalisia pakkokeinoja, kuten pidättäminen ja vangitseminen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Epäillyllä ja syytetyllä on niin sanottu itsekriminalisointisuoja. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei hän ole velvollinen myötävaikuttamaan syyllisyytensä selvittämiseen. Syytetyllä on oikeus vaieta eikä hänellä ole velvollisuutta pysyä totuudessa. Syytettyä suojaa myös syyttömyysolettama eli häntä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on näytetty toteen. Syytetylle taataan myös tietyt vähimmäisoikeudet. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus saada riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia valmistella puolustustaan sekä oikeus kuulustella syyttäjän ja hänen itsensä määräämät todistajat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa