Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisseuraanto eli asianomistajan oikeusaseman siirtyminen riita-asioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosainen eli vastaajana tai kantajana oleva henkilö voi vaihtua kesken oikeudenkäynnin. Jos tapaukseen soveltuu asianosaisseuraantoa koskeva säännös, ei oikeudenkäyntiä tarvitse kuitenkaan aloittaa alusta, vaikka asianosaisen henkilö vaihtuu. Kantaja tai vastaaja voi luovuttaa oikeutensa uudelle kantajalle tai vastaajalle. Tämä voi jatkaa oikeudenkäyntiä siitä, mihin edellinen kantaja tai vastaaja jäi. Vastaajan vaihtumiseen vaaditaan kantajan suostumus. Asianosaisen vaihtuminen tapahtuu näissä tapauksissa asianosaisseuraannon perusteella. Riita-asioissa asianosainen voi vaihtua yleisseuraannon, erityisseuraannon tai konkurssiin joutumisen kautta.

Yleisseuraanto tarkoittaa, että asianosainen kuolee oikeudenkäynnin aikana ja tämän oikeudenomistajat tulevat hänen tilalleen jatkamaan oikeudenkäyntiä. Oikeudenomistajia ovat käytännössä kuolinpesän osakkaat ja henkilöt, joilla on oikeus saada perintö tai testamentti. Oikeudenomistajat tulevat kuolleen henkilön tilalle oikeudenkäyntiin lain nojalla. Heidän ei siis tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin seuraannon toteutumiseksi vaan tuomioistuin huolehtii seuraannon huomioon ottamisesta. Kuitenkin eräät henkilöä koskevat asiat liittyvät niin kiinteästi tiettyyn henkilöön, ettei asianosaisseuraanto voi tulla niiden osalta kyseeseen. Tällaisia läheisesti asianosaisen henkilöön liittyviä asioita ovat esimerkiksi avioeroasiat.

Myös oikeushenkilöiden, esimerkiksi yritysten, osalta voi tietyissä tilanteissa tapahtua asianosaisseuraanto suoraan lain nojalla. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi, jos yhtiö fuusioituu eli sulautuu toisen yhtiön kanssa tai kunta liitetään toiseen kuntaan.

Erityisseuraanto puolestaan poikkeaa huomattavasti yleisseuraannosta. Siinä asianosainen vapaaehtoisesti luovuttaa riidan kohteensa toiselle henkilölle eli luovutuksensaajalle. Jos tällä tavalla vaihtuva asianosainen on kantaja, voi luovutuksensaaja jatkaa kanteen ajamista siitä, mihin kantaja jäi. Kanteen on tällöin oltava samassa muodossa kuin se oli luovutushetkellä. Luovutuksensaaja ei voi siis enää muuttaa kannetta. Mikäli vaihtuva osapuoli on sen sijaan vastaaja, voi luovutuksensaaja tulla vastaajan tilalle oikeudenkäyntiin vain, jos oikeudenkäynnin toinen osapuoli eli kantaja tähän suostuu. Vastaaja ei siis voi vaihtua oikeudenkäynnin aikana ilman kantajan suostumusta. Jos toinen asianosainen on luovuttanut oikeutensa luovutuksensaajalle eikä tämä luovutuksensaaja ole tullut alkuperäisen asianosaisen tilalle oikeudenkäyntiin, voi vastapuoli pyytää tuomioistuinta kutsumaan luovutuksensaajan asianosaiseksi oikeudenkäyntiin.  Luovutuksensaaja ei siis voi välttyä oikeudenkäynniltä, mikäli toinen osapuoli on pyytänyt hänen kutsumistaan mukaan oikeudenkäyntiin. Tällöin tuomioistuimen ratkaisu koskee myös luovutuksensaajaa. Tällaisissa tilanteissa ei kuitenkaan aina tapahdu varsinaista asianosaisseuraantoa, koska luovutuksen antaja eli alkuperäinen kantaja tai vastaaja on luovutuksensaajan lisäksi edelleen asianosaisena.  Erityisseuraanto poikkeaa yleisseuraannosta myös siinä, ettei se toteudu suoraan lain nojalla. Mikäli luovutuksensaaja siis haluaa tulla mukaan oikeudenkäyntiin, on hänen itse ilmoitettava halustaan jatkaa oikeudenkäyntiä.

Asianosaisen joutuminen konkurssiin oikeudenkäynnin aikana tarkoittaa sitä, että asianosainen ei voi enää käydä oikeutta omissa nimissään sellaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka kuuluvat konkurssipesän varallisuuteen. Asianosainen muuttuu konkurssin myötä konkurssivelalliseksi ja hänelle kuulunut oikeus käydä oikeutta omissa nimissään siirtyy konkurssipesälle. Asianosainen siis menettää asialegitimaation. Konkurssipesällä on tällöin oikeus saada asianosaisseuraanto eli se voi ilmoittaa haluavansa jatkaa oikeudenkäyntiä omissa nimissään. Konkurssipesä ei siis saa asianosaisseuraantoa suoraan lain nojalla, vaan sen on ilmoitettava erikseen halustaan jatkaa oikeudenkäyntiä. Konkurssipesä voi myös ilmoittaa, ettei se halua jatkaa sitä. Tällöin konkurssivelallinen jatkaa normaalisti oikeudenkäyntiä omissa nimissään.

Asianosaisseuraannon tapahtuessa on hyvä erottaa toisistaan eri seuraantomuodot sekä se, pitääkö seuraannon toteutumiseksi ryhtyä itse toimenpiteisiin. On myös hyvä muistaa, että kiinteästi tiettyyn henkilöön liittyvät asiat jäävät asianosaisseuraannon ulkopuolelle. Mikäli vaihtuva osapuoli on kantaja, tapahtuu asianosaisseuraanto yksiselitteisesti. Sen sijaan, mikäli vastaaja on vaihtumassa oikeudenkäynnin aikana, kannattaa asiaan tutustua tarkemmin. Varsinkin vastaajan asemassa olevan asianosaisen tai luovutuksensaajan voi olla hyvä perehtyä oikeuksiinsa ja velvoitteisiinsa ammattilaisen avustuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]