Minilex - Lakipuhelin

Asiavaltuus on kanteen tutkimisen edellytys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta osapuoli voisi olla oikeudenkäynnissä asianosaisena, on hänellä oltava jokin oikeudellinen intressi kyseessä olevaan asiaan. Henkilöllä on oltava tällöin asiavaltuus eli asialegitimaatio, josta oikeuskäytännössä on käytetty myös nimitystä kanneoikeus. Se tarkoittaa henkilön oikeutta käydä oikeutta omissa nimissään oikeudenkäynnin kohteesta. Henkilöllä on asiavaltuus silloin, kun hän on oikeutettu omissa nimissään esittämään jutussa vaatimuksia tai vastaamaan vastapuolen vaatimuksiin. Asiavaltuus liittyy aina tiettyyn oikeudenkäyntiin ja se on ehdoton prosessinedellytys. Siksi asia tulee jättää tutkimatta, jos kantajalta puuttuu asiavaltuus.

Henkilöä koskevissa asioissa ne henkilöt, joilla voi olla tietyissä asioissa asiavaltuus, on yleensä määritelty laissa. Tällöin laissa määritellään, kenellä on kanneoikeus ja siten myös oikeus esiintyä oikeudenkäynnissä omissa nimissään. Asianosaiset eivät siis voi tuomioistuinta sitovasti sopia oikeuden siirtämisestä kolmannelle henkilölle. Esimerkiksi isyyden vahvistamista koskevassa asiassa kanneoikeus on lapsella ja testamentin moitekanteen voi nostaa vain perillinen. Kuolinpesän osakkaalla on katsottu olevan pesän yhteishallinnon kestäessä samanlainen oikeus ajaa kannetta omissa nimissään pesän hyväksi, kuin pesäselvittäjälläkin on sen jälkeen, kun pesän omaisuus on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon. Työ- ja virkaehtosopimuksia sekä kuluttajasopimuksia koskevissa asioissa asiavaltuus on annettu myös oikeudenhaltijoiden, eli näissä tapauksissa työntekijöiden, virkamiesten ja kuluttajien, etuja ja oikeuksia valvoville tahoille. Toisinaan lainsäädännössä on sen sijaan nimenomaan vahvistettu, että tietyllä henkilöllä ei ole asianosaisasemaa. Lapsella ei esimerkiksi huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa ole puhevaltaa tai asianosaisasemaa. Lapsi ei siis voi tehdä huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa kannetta eikä hänelle ole mahdollista määrätä myöskään edunvalvojaa oikeudenkäyntiin asianosaisaseman puuttumisen takia.

Varallisuusoikeudellisissa asioissa pääasiallisesti väite oikeudesta synnyttää asiavaltuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että, jos joku väittää, että hänellä on esimerkiksi saatava joltain toiselta, tämä väite luo asiavaltuuden osapuolille kyseisessä asiassa. Tässä vaiheessa ei oteta kantaa väitteen oikeellisuuteen, vaan asiavaltuus syntyy molemmille osapuolille heti. Väitteen paikkaansa pitävyyttä voidaan ryhtyä tämän jälkeen selvittämään oikeudenkäynnissä. Kannetta voi pätevästi ajaa kuitenkin ainoastaan henkilö, joka väittää kanteen kohteena olevan oikeuden kuuluvan itselleen. Mikäli ulkopuolinen henkilö tekee vaatimuksen määrätä A maksamaan saatava B:lle, ei vaatimus luo asiavaltuutta A:lle tai B:lle. Asiaa ei siis voida ryhtyä tutkimaan oikeudenkäynnissä. Ulkopuolinen ei voi pätevästi ryhtyä toimenpiteisiin toisen puolesta. Oikeuskäytännön mukaan osapuolten välinen sopimus velvoitteesta maksaa suoritus tai luovuttaa esine kolmannelle luo kuitenkin molemmille sopimuksen osapuolille asiavaltuuden. Tällöin sopimuksen kohteena oleva oikeus kuuluu varsinaisesti kolmannelle, mutta asiavaltuus perustuu heidän tekemäänsä sopimukseen. Molemmat voivat siis ajaa kannetta sopimuksen kohteena olevasta oikeudesta eli suorituksen tai esineen luovutuksesta kolmannelle.

Myös yritykset voivat joutua tilanteisiin, joissa asiavaltuuden olemassa olon selvittäminen tulee ajankohtaiseksi. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi vahvistettu, että yrityssaneerauksen valvojalla on katsottu olevan asiavaltuus silloin, kun hänen toimenpiteensä liittyvät saneerausohjelman toteuttamiseen ja valvojalle kuuluvan valvontatehtävän suorittamiseen. Osakeyhtiön osakkeenomistajalla ei puolestaan osakkeiden luovutuksen jälkeen ole enää asiavaltuutta oikeudenkäynnissä siitä huolimatta, että osakkeiden luovuttaja ja uusi omistaja olisivat sopineet oikeudesta kanteen ajamiseen. Tämä perustuu siihen, että tuomioistuin ja asianosaiset ovat sidottuja siihen, kenellä asiavaltuus lain mukaan on. Asianosaiset eivät voi tuomioistuinta sitovasti sopia siitä, että oikeus esittää omissa nimissään vaatimuksia annettaisiin henkilölle, jolla sitä ei lain mukaan ole. Asianosaisen konkurssin vaikutukset oikeudenkäynnin aikana käsitellään sitä koskevien säädösten mukaisesti.

Henkilöä koskevissa asioissa lainsäädäntö määrittää, kenellä on asiavaltuus. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi isyyden vahvistaminen, testamentin moitekanne ja kuolinpesän osakkaan kanneoikeus. Varallisuusoikeudellisissa asioissa asiavaltuus perustuu tehtyyn väitteeseen. Väitteelle on kuitenkin asetettu eräitä vaatimuksia. Kaikki väitteet eivät siis muodosta asiavaltuutta eikä niitä oteta tutkittavaksi. Sekä yksityisten henkilöiden että yritysten kohdalla kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että oikea henkilö tai edustaja lähtee ajamaan kannetta. Tähän on syytä kiinnittää huomiota myös ennen mahdollisia kauppoja, koska edelliselle omistajalle ei tällöin välttämättä jää enää asiavaltuutta eli hän ei pysty jatkamaan kanteen ajamista. Pitkälle edennyt oikeusprosessi voi tulla kalliiksi, mikäli kanne kaatuu lopulta asiavaltuuden puuttumiseen. Tämän takia voi olla kannattavaa tarkistaa asiantuntijalta ennen kanteen nostamista, onko henkilöllä tai yrityksellä tai sen edustajalla asiavaltuus kanteen ajamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]