Minilex - Lakipuhelin

Syrjinnän perusteella suoritettava hyvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos jokin taho on syyllistynyt laissa kiellettyyn syrjintään, tulee tämän suorittaa loukatulle osapuolelle hyvitystä. Hyvitykseen on oikeutettu se, jota on syrjitty työelämässä, oppilaitoksessa tai ammatillisessa etujärjestössä. Hyvityksen määrä on vähintään 3000 euroa. Jos syrjintä on tapahtunut työhönottotilanteessa, hyvityksen määrä on enintään 15 000 euroa. Hyvityksen kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon asian vakavuus ja laatu sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Hyvityksen määrää voidaan alentaa tai syrjimiseen syyllistynyt osapuoli voi jopa vapautua suorituksesta, jos se on kohtuullista ottaen huomioon syrjijän taloudellinen asema ja pyrkimykset estää toiminnan haitalliset vaikutukset syrjitylle. Toisaalta hyvityksen enimmäismäärä voidaan olosuhteiden perusteella myös ylittää. Vaikka syrjitty osapuoli saisi hyvitystä, se ei estä häntä vaatimasta esimerkiksi vahingonkorvausta taloudellisesta vahingosta.

Hyvitystä on vaadittava kanneteitse kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta. Työhönottotilanteessa kanne tulee kuitenkin nostaa vuoden kuluessa valintapäätöksen tekemisestä. Kanne on nostettava siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä on syrjimiseen syyllistyneen osapuolen oikeuspaikka.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa