Minilex - Lakipuhelin

Syrjinnän perusteella suoritettava hyvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos jokin taho on syyllistynyt laissa kiellettyyn syrjintään tai vastatoimiin, tulee tämän suorittaa loukatulle osapuolelle hyvitystä. Syrjinnän tai vastatoimien kohteella on oikeus saada hyvitys viranomaiselta, koulutuksen järjestäjältä, työnantajalta tai tavaroiden ja palvelujen tarjoajalta, joka on syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.

Hyvityksen kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon teon vakavuus. Vakavuuden arvioinnissa huomioidaan teon lajuus ja laatu sekä kesto. Huomioon otetaan myös mahdollinen samasta teosta muun lain nojalla määrätty korvaus. Hyvityksen määrälle ei ole asetettu ylärajaa, joten se voi olla periaatteessa kuinka suuri tahansa. Hyvityksen määrää voidaan alentaa tai syrjimiseen syyllistynyt osapuoli voi jopa vapautua suorituksesta, jos hyvitys muodostuisi kohtuuttomaksi huomioiden erityisesti syrjimiseen syyllistyneen pyrkimykset estää ja poistaa menettelyn vaikutukset sekä syyllistyneen taloudellinen asema. Vaikka syrjitty osapuoli saisi hyvitystä, se ei estä häntä vaatimasta esimerkiksi vahingonkorvausta taloudellisesta vahingosta.

Hyvitystä on vaadittava kanneteitse kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta. Työhönottotilanteessa kanne tulee kuitenkin nostaa vuoden kuluessa valintapäätöksen tekemisestä. Kanne on nostettava siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä on syrjimiseen syyllistyneen osapuolen oikeuspaikka.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa