Minilex - Lakipuhelin

Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sulautuvassa osuuskunnassa sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättää osuuskunnan kokous. Tytäryhteisösulautumisesta päättää kuitenkin sulautuvan osuuskunnan tai osakeyhtiön hallitus, koska sulautuvien yhteisöjen kaikki jäsenet ja osuuden ja osakkeen omistajat kuuluvat emo-osuuskunnan konserniin.

Vastaanottavassa osuuskunnassa sulautumisesta päättää hallitus. Jos vastaanottavalla osuuskunnalla on vähemmän kuin 9/10 sulautuvan osuuskunnan tai yhtiön osuuksista ja osakkeista, sulautumisesta päättää kuitenkin osuuskunnan kokous, jos sitä vaativat jäsenet, joilla on vähintään 1/20 kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kaikkien jäsenten kokonaisäänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon osuuksia ja osakkeita, jotka kuuluvat osuuskunnalle itselleen tai osuuskunnan tytäryhteisölle. Asia on kuitenkin käsiteltävä osuuskunnan kokouksessa myös silloin, kun sulautumisen täytäntöönpano edellyttää toimia, joihin hallituksen toimivalta ei riitä, esimerkiksi kun sulautumiseen liittyy muutoksia hallituksen kokoonpanossa tai sääntöjen muuttaminen.

Sulautumisesta päättävä osuuskunnan kokous on pidettävä tai hallituksen sulautumispäätös tehtävä neljän kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman rekisteröinnistä. Muutoin sulautuminen raukeaa. Osuuskunnan kokous on kuitenkin pidettävä viimeistään kuukautta ennen sitä määräpäivää, johon mennessä osuuskunnan velkojat voivat vastustaa sulautumista. Kokousta ei tarvitse pitää edellä mainitussa aikataulussa, jos osuuskunnan kaikki jäsenet sekä mahdolliset muut osuuksien, osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osuuksiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijat eivät ole luopuneet oikeudestaan vaatia osuuden palautusta tai lunastamista.

Osuuskunnan kokouksen päätös sulautumisesta on tehtävä osuuskuntalaissa tarkoitetulla määräenemmistöllä.

Osuuskunnan on toimitettava kokouskutsu sulautumista käsittelevään kokoukseen sekä ilmoitus muille osuuksien, osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien omistajille, joilla on oikeus irtisanoa osuus tai vaatia lunastamista ja joiden osoite on osuuskunnan tiedossa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa