Minilex - Lakipuhelin

Sulautumissuunnitelma ja tilintarkastajien lausunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten tulee laatia kirjallinen sulautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Kolmikantasulautumisessa niin ikään sulautumisvastikkeen antajan on allekirjoitettava sulautumissuunnitelma.

Sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten tulee nimetä yksi tai useampi tilintarkastaja antamaan sulautumissuunnitelmasta lausunto kullekin sulautumiseen osallistuvalle osuuskunnalle. Lausunnossa on arvioitava, onko sulautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot niistä perusteista, joiden mukaan sulautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Vastaanottavalle osuuskunnalle annettavassa lausunnossa tulee lisäksi mainita, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan osuuskunnan velkojen maksun.

Mikäli kaikki sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien jäsenet suostuvat, tai mikäli kysymyksessä on tytäryhteisösulautuminen, riittää lausunto siitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan osuuskunnan velkojen maksun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa