Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan sulautumisen toteuttamistavat


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskunnat voivat sulautua keskenään joko absorptiosulautumisen tai kombinaatiosulautumisen muodossa. Absorptiosulautumisessa yksi tai useampi sulautuva osuuskunta sulautuu jo olemassa olevaan vastaanottavaan osuuskuntaan.

Kombinaatiosulautumisessa sen sijaan kaksi tai useampi sulautuva osuuskunta sulautuvat keskenään sulautumisessa perustettavaan kokonaan uuteen vastaanottavaan osuuskuntaan. Osuuskunnan sulautumisessa voi olla kyse myös tytäryhteisösulautumisesta. Tällä tarkoitetaan laissa sellaista absorptiosulautumisen erityismuotoa, jossa tytärosuuskunta sulautuu emo-osuuskuntaan. Tällöin tytärosuuskunnassa ei saa emo-osuuskunnan lisäksi olla muita jäseniä. Tytäryhteisösulautumisen kohdalla menettely on kevyempi, sillä yksittäisen osuuskunnan jäsenen oikeusturvaan ei tarvitse kiinnittää huomiota tavanomaista sulautumismenettelyä vastaavalla tavalla.

Kolmikantasulautumisella tarkoitetaan absorptiosulautumista, jossa muu taho kuin vastaanottava osuuskunta antaa sulautumissuunnitelmassa määriteltyä sulautumisvastiketta sulautuvan osuuskunnan jäsenille tai muille laissa määritellyille sulautuvan osuuskunnan oikeudenomistajille.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa