Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan sulautumissuunnitelma

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennen osuuskunnan sulautumista toiseen osuuskuntaan on sulautumiseen osallistuvien osuuskuntien laadittava tuosta sulautumisesta kirjallinen sulautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Sulautumissuunnitelmaa voidaan luonnehtia eräänlaiseksi sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden lakisääteiseksi sopimukseksi sulautumisesta ja sen toteuttamistavoista.

Sulautumissuunnitelman sisältövaatimuksista on säädetty tarkemmin osuuskuntalaissa. Sulautumissuunnitelman on muun muassa sisällettävä tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuskunnista, selvitys sulautumisen syistä, ehdotus uusista säännöistä, tarkat tiedot sulautumisvastikkeiden muodosta ja määrästä sekä sen antamisen ajankohdasta, selvitys sulautuvan osuuskunnan varoista ja veloista sekä monista muista asioista.

Sulautumissuunnitelmasta tulee laatia tilintarkastajan lausunto ja sulautumissuunnitelma tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »