Minilex - Lakipuhelin

Velkojien vastustusoikeus ja osuuskunnan sulautumisesta kuuluttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Niillä sulautuvan eli toimintansa lopettavan osuuskunnan velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä kaupparekisteriin, on oikeus vastustaa sulautumista.

Rekisteriviranomaisen, eli kaupparekisteriä hallinnoivan Patentti- ja rekisterihallituksen, on sulautuvan osuuskunnan hakemuksesta annettava velkojille kuulutus, jossa mainitaan velkojan oikeudesta vastustaa sulautumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle määrättyyn päivään mennessä. Sulautuvan osuuskunnan on haettava kuulutuksen antamista velkojille neljän kuukauden sisällä sulautumissuunnitelman rekisteröimisestä tai sulautuminen raukeaa. Rekisteriviranomaisen on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen sitä määräpäivää, johon mennessä sulautumista on vastustettava. Lisäksi osuuskunnan itsensä on lähetettävä kuulutuksesta kirjallinen ilmoitus sellaisille velkojilleen, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä.

Lisäksi kuulutus on vastaanottavan osuuskunnan hakemuksesta annettava myös sen velkojille, mikäli osuuskuntien sulautuminen on sulautumissuunnitelmasta annetun tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan osuuskunnan velkojen maksun.

Osuuskuntalain mukaan saneerausmenettely korvaa kuulutuksen, eikä velkojalla ole oikeutta vastustaa sulautumista, mikäli kaikki sulautumiseen osallistuvat osuuskunnat kuuluvat samaan konserniin ja niitä koskeva saneerausohjelma vahvistetaan samanaikaisesti. Sulautumissuunnitelma liitteineen on liitettävä ehdotukseen saneerausohjelmaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa