Minilex - Lakipuhelin

Sulautumissuunnitelma sekä osuuskunnan hallituksen selvitys osuuskunnan rajat ylittävässä sulautumisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvien osuuskunnan tulee laatia laissa tarkoitettu sulautumissuunnitelma. Ulkomaisen osuuskunnan puolesta sulautumissuunnitelman laatii ja allekirjoittaa osuuskunnan toimivaltainen elin.

Sulautumissuunnitelmassa on oltava vastaavat tiedot kuin kotimaisten osuuskuntien sulautumisen ollessa kyseessä. Näiden tietojen lisäksi sulautumissuunnitelman tulee sisältää tietyt sulautumisen kansainvälisen luonteen perusteella laissa vaaditut tiedot.

Varsinaisen sulautumissuunnitelman lisäksi sulautumiseen osallistuvan osuuskunnan hallituksen tulee laatia selvitys sulautumisen todennäköisistä seurauksista osuuskunnan jäsenille, velkojille ja työntekijöille, siltä osin kuin nämä seuraukset eivät ilmene sulautumissuunnitelmasta. Kunkin sulautumiseen osallistuvan osuuskunnan on pidettävä selvitys osuuskunnan jäsenten, velkojien ja henkilöstön edustajien, tai, mikäli edustajia ei ole, osuuskunnan henkilöstön nähtävänä ja lähetettävä se osakkeenomistajalle siten kuin laissa säädetään.

Mikäli osuuskunta saa henkilöstön edustajilta laissa tarkoitettua selvitystä koskevan lausunnon, on tämä liitettävä selvitykseen ja pidettävä osuuskunnan jäsenen nähtävänä sekä lähetettävä jäsenelle siten kuin laissa säädetään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa