Minilex - Lakipuhelin

Sukupuolten tasa-arvo työelämässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa pyritään edistämään yhteiskunnan eri sektoreilla. Eri laeilla on pyritty turvaamaan sitä, että naisten asema paranisi erityisesti työelämässä. Viranomaisilla on erityinen velvollisuus edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja luoda sellaisia toimintatapoja, joilla tasa-arvoa edistetään kaikenlaisessa päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa.

Työnantajilla on nimenomainen velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa toiminnassaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajien tulee tarjota miehille ja naisille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, edistää yhdenmukaista palkkausta ja työehtoja ja helpottaa molempien sukupuolten osalta sitä, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen onnistuisi mahdollisimman mutkattomasti. Sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää on pyrittävä ehkäisemään jo ennakolta. Mikäli työnantajan palveluksessa on yli 30 henkilöä, tulee työnantajan laatia vuosittain tasa-arvosuunnitelma ja toteuttaa siihen liittyvät toimenpiteet. Suunnitelma on laadittava työntekijöiden edustajien kanssa ja siinä tulee muun muassa kartoittaa työpaikan tasa-arvotilannetta ja palkkaeroja ja tehdä suunnitelma tarpeellisten toimenpiteiden käynnistämisestä palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa