Minilex - Lakipuhelin

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen liittyy lasta ja väkivaltaa esittäviin kuviin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lasta, eläimiin sekaantumista tai väkivaltaa esittäviä, sukupuolisiveyttä loukkaavia ei saa levittää. Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan tai muuten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta, väkivaltaa tai eläimeen sekaantumista, syyllistyy sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen. Rikos voi toteutua kuvan tai kuvatallenteen välityksellä. Kuvat ja kuvatallenteet voivat olla joko yksittäiskuvia, kuten esimerkiksi valokuvat ja niistä valmistetut kopiot, tai liikkuvia kuvia, kuten esimerkiksi elokuvat ja videonauhat. Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Olennaista on siis se, että kuvan havaitaan esittävän henkilöä, jonka kehitys kohti sukupuolista kypsyyttä on vielä kesken.

Yksittäisen kuvan tai kuvatallenteen luovuttaminen ei ole rangaistavaa, vaan toiminnalta edellytetään jonkinlaista laajuutta tai jatkuvuutta. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen on mahdollista myös käyttämällä tietoverkkoa joko kahdenkeskiseen viestintään tai tarjoamalla liikkuvia kuvia sisältävä tallenne yleisesti saataville. Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia lähetettäisiin usealle vastaanottajalle tai toimitettaisiin tietoverkkoon yleisesti saataville, kysymyksessä olisi säännöksessä tarkoitettu levittäminen. Pedofiilien keskinäinen toistuva luovuttaminen toteuttaisi siis levityksen tunnusmerkit.

Rangaistuksena sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös tämän rikoksen yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa