Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja ilkivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaissa rangaistavaksi säädetty ilkivalta on rikos yleistä järjestystä vastaan. Ilkivalta voi olla esimerkiksi metelöintiä muualla kuin yleisellä paikalla, häiritsevien viestien lähettämistä taikka väärän hälytyksen aiheuttamista. Jotta kyseessä olisi ilkivalta, on teon kohdistuttava tietynlaisiin, laissa määriteltyihin paikkoihin. Lisäksi teon tulee yleensä aiheuttaa huomattavaa haittaa.

Tekotavat

Rangaistavaa käytöstä on metelöiminen ja muu sen tapainen häiriön aiheuttaminen virantoimituksessa muualla kuin yleisellä paikalla, yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä, tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa. Ilkivallasta rangaistaan vain tahallisen tekona. Häiriötä voidaan aiheuttaa lukuisilla eri tavoilla, kuten hakkaamalla ovia, huutamalla tai kiroilemalla äänekkäästi. Metelöinnillä tai muun vastaavan toiminnan tulee aiheuttaa huomattavaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä.

Ilkivaltaan voi syyllistyä myös lähettämällä viestejä tai soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen tai muuhun vastaavaan paikkaan, sillä tavoin, että siitä aiheutuu ja tarkoituksena on aiheuttaa huomattavaa häiriötä. Kolmas tekomuoto on ilkivaltaisen väärän hälytyksen tahallinen aiheuttaminen joukkoliikenteen kulkuneuvossa, hississä tai muussa laitteessa hätäjarrua tai hälytintä käyttämällä. Väärän hälytyksen aiheuttamisessa edellytyksenä ei ole huomattavan haitan aiheuttaminen teon katsomiseksi ilkivallaksi.

Teon tai toiminnan tulee aiheuttaa huomattavaa haittaa, jotta kyse voisi olla rangaistavasta ilkivallasta. Pelkästään vähäisestä yleisen järjestyksen häiritsemisestä ei rangaista ilkivaltana.

Huomioitavaa

Rikoslaissa on rangaistavaksi säädetty ilkivalta yleistä järjestystä vastaan, jolla aiheutetaan huomattavaa haittaa. Vaikka teon ei voitaisikaan katsoa aiheuttavan huomattavaa haittaa, voi se olla rangaistava muulla perusteella. Yleisen järjestyksen häiritsemisestä esimerkiksi metelöinnillä voi tulla rikesakkona rangaistavaksi.

Ilkivaltana pidetty teko saattaa täyttää myös jonkin muun rikoksen tunnusmerkistön. Yleinen esimerkki on vahingonteko, jossa oikeudettomasti hävitetään tai vahingoitetaan toisen omaisuutta. Jos teko täyttää vahingonteon tunnusmerkistön, ei siitä rangaista enää ilkivaltana erikseen.

Rangaistusseuraamus

Ilkivallasta on säädetty rangaistukseksi sakkorangaistus. Jos teko täyttää muun rikoksen tunnusmerkistön, määräytyy rangaistus tämän toisen teon tunnusmerkistön ja rangaistussäännöksen mukaisesti.

Vinkit

  • Rikoslaissa rangaistavaksi säädetyssä ilkivallassa on kyse rikoksesta yleistä järjestystä vastaan
  • Jos ilkivallalla ei ole rikottu yleistä järjestystä, kyse on asianomistajarikoksesta
  • Teko on rangaistava ilkivaltana ainoastaan tahallisena

Varoitukset

  • Ilkivaltainen teko voi tulla rangaistavaksi myös muuna rikoksena, jos teko täyttää muun rikoksen tunnusmerkistön
  • Vaikka teolla tai toiminnalla ei aiheutettaisi huomattavaa haittaa, voi se tulla rangaistavaksi yleisen järjestyksen häiritsemisenä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa