Minilex - Lakipuhelin

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi voi tapahtua ilman vastaanottajan lupaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka ansiotarkoituksessa luovuttaa 15 vuotta nuoremmalle kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta, syyllistyy sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan markkinointiin. Jos pornografista aineistoa saataisiin rajoituksetta luovuttaa lapsille, voisi tämä vaikuttaa häiritsevästi lasten kasvatukseen, johon kuuluu muun muassa sukupuolielämään liittyvien käsitysten ja asenteiden välittäminen. Kielto levittää pornografiaa lapsille koskee vain kuvia, kuvatallenteita ja esineitä. Kirjallisen pornografian levityskielto olisi vaikutukseton, koska sitä olisi mahdotonta valvoa. Luovuttamisella tarkoitetaan kaikenlaisia ansiotarkoituksessa tapahtuvia toimia, joilla kuva, kuvatallenne tai esine siirtyy lapsen haltuun, esimerkiksi myymistä, vaihtamista tai vuokraamista. Se ei koske esimerkiksi kuvan tai esineen näyttämistä tai kuvatallenteen esittämistä kodissa tai yksityistilaisuudessa. Niin laajaa kieltoa olisi mahdotonta valvoa. Rikos on rangaistava vain tahallisena. Tahallisuus edellyttää tietoa luovutetun tuotteen pornografisuudesta. Tahallisuuden sisältönä on myös tieto siitä, että vastaanottaja ei ole täyttänyt 15 vuotta. Jos esimerkiksi 15 vuotta nuorempi tilaa postitse pornografisen lehden tai videokasetin ja valheellisesti ilmoittaa täyttäneensä 15 vuotta, tuotteen myyjältä on kohtuutonta edellyttää ilmoituksen oikeellisuuden tarkistamista.

Sukupuolisiveyttä loukkaavaan markkinointiin syyllistyy myös se, joka asettaa julkisesti yleisön nähtäville, toimittaa toiselle tämän suostumuksetta tai yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esittelee kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta, syyllistyy sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan markkinointiin. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan markkinointiin syyllistyy myös se, joka yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esittelee tekstiä tai ääntä sisältävän tallenteen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta. Kuvien, kuvatallenteiden ja esineiden näytteillepanokiellot koskevat julkista asettamista yleisön nähtäville. Rajoitukset ovat siten voimassa ensi kädessä julkisilla paikoilla. Sellaisia ovat esimerkiksi myymälät, ravintolat, yleisölle avoimet näyttelytilat, linja-auto-, rautatie- ja lentoasemat, puistot sekä muut näihin rinnastettavat sellaiset paikat, joihin ennalta määrittelemättömällä joukolla ihmisiä on pääsy joko maksutta tai maksua vastaan. Julkisena nähtäville asettamisena voidaan pitää myös sitä, että yksityiseen paikkaan asetetaan kuva tai esine, joka esteettömästi näkyy julkiselle paikalle.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi voi toteutua vain, jos teko on tehty ansiotarkoituksessa. Näin ollen säännös ei koske esimerkiksi tapauksia, joissa yksityishenkilöt pyrkimättä hankkimaan siitä tuloa luovuttavat toisille pornografisia tuotteita.

Rangaistuksena sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa