Minilex - Lakipuhelin

Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen herättää pahennusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, syyllistyy sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen. Kyseessä on yleiseen järjestykseen kohdistuva rikos, joka herättää sellaista yllättäen tai vastentahtoisesti näkevässä katsojassa ärtymystä. Säännös soveltuu lähinnä kolmenlaisissa tapauksissa. Ensinnäkin se soveltuu niin sanottuihin itsensä paljastajiin. Toinen säännöksen soveltamisalue on seksuaalinen kanssakäyminen yleisellä paikalla. Kolmanneksi säännöstä voidaan soveltaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviin julkisiin esityksiin, esimerkiksi show-esityksiin, jotka sisältävät sukupuoliyhteyttä, ravintoloissa tai muissa vastaavissa paikoissa. Sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista koskeva rikossäännös soveltuu myös erilaisiin säädyllisyyden rajat selvästi ylittäviin julkisiin esityksiin. Sellaisia voivat olla esimerkiksi poikkeuksellisen rivojen kirjallisten tekstien esittäminen sähköisessä joukkotiedotusvälineessä tai yleisötilaisuudessa tai taiteellisista syistä perustelemattomien vastaavien kohtausten liittäminen teatteri- tai muuhun vastaavaan esitykseen.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa ei kuitenkaan ole mahdollista yksiselitteisesti määritellä, koska sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot saattavat erilaisissa yhteyksissä olla erilaisia. Käyttäytyminen, joka nudistirannalla on tavanomaista auringonpalvontaa, voisi esimerkiksi yleisötilaisuudessa olla sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista. Sukupuolisiveellisyyden julkisena loukkaamisena voidaan pitää esimerkiksi silloin tällöin käytännössäkin esiintyneitä tapauksia, joissa joku vaatteensa riisunut katsoja on yllättäen lähtenyt juoksemaan ympäri urheilukilpailun tapahtumapaikkaa. Itsensä paljastamisen rangaistavuuden edellytyksenä ei kuitenkaan ole, että teko tapahtuu suuren yleisöjoukon edessä. Sukupuolisiveellisyyden julkisena loukkaamisena rangaistaan myös esimerkiksi itsensä paljastaminen yksittäisille ihmisille tai seksuaaliyhteyden harjoittaminen puistossa tai muussa vastaavassa paikassa. Julkisesti tehty on tyypillisesti sellainen teko, jonka voi nähdä ennalta määräämätön joukko ihmisiä, vaikka teon tapahtumapaikka olisi esimerkiksi yksityisasunto. Näin ollen esimerkiksi itsensä paljastelu tai seksuaalinen kanssakäyminen asunnossa siten, että teko on kadulla kulkevien ihmisten esteettä katsottavissa, voi toteuttaa rikoksen tunnusmerkit.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon rangaistavuus edellyttää, että teko aiheuttaa pahennusta. Edellytykseksi ei voida asettaa yleisen pahennuksen aiheuttamista, koska rikos voi toteutua myös sellaisessa muodossa, jossa yleisönä on vain yksittäisiä ihmisiä. Ellei kukaan teon näkijöistä pahastu, rikoksen tunnusmerkistö ei toteudu, vaikka esimerkiksi ravintolassa toteutettaisiin eroottisesti erittäin rohkea esitys. Näin ollen aiottaessa esittää tällainen ohjelma yleisölle on olosuhteisiin nähden riittävän selkeästi etukäteen ilmoitettava ohjelman luonne sen varmistamiseksi, että ohjelma ei yleisön keskuudessa herättäisi pahennusta.

Rangaistuksena sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa