Minilex - Lakipuhelin

Sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista mielipiteensä julkisesti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus ilmaista mielipiteensä julkisesti on yksi Suomen perustuslain takaamista perusoikeuksista. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapaus koskee joukkoviestinnän eri muotoja, joten sen alaan kuuluvat niin painotuotteet kuin radio, televisio ja Internet. Jos joukkoviestinnän yhteydessä annettu viesti perustuu rikokseen, vastaa teosta se henkilö, jota on pidettävä teon tekijänä tai siihen osallisena. Jos viesti aiheuttaa tavalla tai toisella vahinkoa jollekin taholle, voi vahingon aiheuttaja joutua vahingonkorvausvelvolliseksi.

Sananvapaus voi joutua vastakkain jonkin muun perusoikeuden, esimerkiksi yksityiselämän ja kunnian suojan kanssa. Usein sananvapauden yhteydessä tulee esille kysymys mahdollisesta kunnianloukkauksesta. Yksityisellä henkilöllä on oikaisuoikeus joukkoviestimessä hänestä esitettyyn virheelliseen tietoon liittyen, mikäli virhe ei ole aivan vähäinen. Oikaisu voidaan tehdä samassa forumissa kuin missä virheellinen tieto on alun perin esitetty. Yksityisellä henkilöllä on oikeus myös vastineeseen, jos hänestä on esitetty joukkoviestimessä loukkaava viesti. Vastaavan toimittajan velvollisuutena on julkaista vastine tai oikaisu viivytyksettä. Vastine- tai oikaisuvaatimus tulee esittää vastaavalle toimittajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaatimuksen perusteena olevan virheellinen tai loukkaava viesti on julkaistu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa