Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja järjestäytynyt rikollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaki määrittelee järjestäytyneen rikollisryhmän ja kieltää sellaisen toimintaan osallistumisen sakon tai vankeuden uhalla. Kun rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, voi tämä vaikuttaa rikoksen asteikkoon niin, että rikos katsotaan törkeäksi. Myös rikoksesta määrättävää rangaistusta voidaan koventaa sen perusteella, että se on tehty osana rikollisjärjestön toimintaa.

Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen itsessään on Suomen lain mukaan rikos. Tämä rikos on kyseessä, kun rikoksentekijä osallistuu järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan

  1. perustamalla tai organisoimalla järjestäytyneen rikollisryhmän tai värväämällä tai yrittämällä värvätä henkilöitä sitä varten,
  2. varustamalla tai yrittämällä varustaa järjestäytynyttä rikollisryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla tai muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,
  3. järjestämällä, yrittämällä järjestää tai antamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten,
  4. hankkimalla, yrittämällä hankkia tai luovuttamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle toimitiloja tai muita sen rikollista toimintaa varten tarvitsemia tiloja tai kulkuvälineitä tai muita ryhmän rikollisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä,
  5. suoraan tai välillisesti antamalla tai keräämällä varoja järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisen toiminnan rahoittamiseksi,
  6. hoitamalla järjestäytyneen rikollisryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antamalla ryhmän rikollisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja tai
  7. aktiivisesti edistämällä järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisten tavoitteiden saavuttamista muulla vakavuudeltaan näihin verrattavalla olennaisella tavalla.

Rikollisen toiminnan tavoitteena on oltava rikoksen tai rikosten tekeminen, ja jos rikoksen yritys tai itse rikos tehdään, siitä tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi, joka voidaan määrätä suoritettavaksi ehdollisena vankeutena. Sakon tai vankeuden lisäksi voidaan määrätä menettämisseuraamus, jolloin rikollisesta toiminnasta peräisin oleva omaisuus määrätään menetettäväksi valtiolle.

Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan rikoslain mukaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa, tietyn ajan koossa pysyvää ja rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, tai muita erityisiä rikoksia.

Osallisuus järjestäytyneeseen rikollisryhmään vaikuttaa osaan rikoksista niin, että jos se tehdään osana tällaisen rikollisjärjestön toimintaa, katsotaan kyseessä olevan rikoksen törkeä tekomuoto. Esimerkiksi maahantulon järjestäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen, ihmiskauppa, datavahingonteko, tietoliikenteen- ja tietojärjestelmän häirintä, tietomurto, dopingrikos, tulliselvitysrikos, huumausainerikos tai sen edistäminen, sekä alkoholirikos katsotaan törkeiksi, jos kyseinen rikos on tehty osana rikollisjärjestön toimintaa.

Osallisuutta järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnassa pidetään myös rangaistuksen niin sanottuna koventamisperusteena. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuomioistuin voi rangaistuksesta päättäessään määrätä tuomitulle ankaramman rangaistuksen, kuin mitä rikoksesta muuten laissa määrätään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa