Minilex - Lakipuhelin

Riidan kohteena olevan oikeuden luovuttaminen oikeudenkäynnin aikana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus omaisuus, esine tai muu oikeus, joka on oikeudenkäynnin kohteena, voi vaihtaa omistajaa luovutuksen, esimerkiksi kaupan tai lahjan, johdosta kesken oikeudenkäynnin. Tilanteessa, jossa asianosainen oikeudenkäynnin aikana luovuttaa oikeutensa riidan kohteeseen kolmannelle henkilölle, tapahtuu niin sanottu aineellisoikeudellinen erityisseuraanto. Tällaisen seuraannon vaikutus oikeudenkäyntiin riippuu siitä, onko oikeuden luovuttaja prosessissa kantajana vai vastaajana.

Jos kantaja luovuttaa oikeutensa riidan kohteeseen oikeudenkäynnin aikana kolmannelle henkilölle eli luovutuksensaajalle, voi luovutuksensaaja jatkaa oikeudenkäyntiä ilman uutta haastetta. Tällöin luovutuksensaaja voi siis jatkaa kanteen ajamista siinä muodossa kuin se oli luovutushetkellä. Kyseinen asianosaisseuraanto ei edellytä alkuperäisen kantajan eikä vastaajan suostumusta. Kuitenkin alkuperäisen kantajan suorittamat prosessitoimet, kuten tietyn vastaajan väitteen myöntäminen, sitovat luovutuksensaajaa.

Jos taas vastaaja luovuttaa riidan kohteena olevan oikeutensa kolmannelle henkilölle oikeudenkäynnin aikana, voi vastaajan vaihtuminen tapahtua vain kantajan suostumuksella. Ellei kantaja suostu vastaajan vaihtumiseen, uusi omistaja voi kuitenkin päästä mukaan oikeudenkäyntiin sivuväliintulijana. Vaikka vastaaja vaihtuisikin uuteen omistajaan, voi kantaja silti jatkaa kanteen ajamista myös vanhaa vastaajaa vastaan. Tässä tapauksessa vastaajina ovat sekä uusi että edellinen omistaja. Vastaajan tekemän luovutuksen johdosta kantaja voi vaatia uuden omistajan saattamista uudeksi vastaajaksi ilman tämän suostumusta. Oikeudenkäyntiin uudeksi vastaajaksi tullut henkilö on yksin vastuussa kaikista asiasta aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Mikäli asianosainen itse tai hänen vastapuolensa on luovuttamassa riidan kohdetta oikeudenkäynnin aikana kolmannelle henkilölle, on suurin tekijä se, onko kohteen luovuttava asianosainen kantajana vai vastaajana. Luovuttajan statuksen mukaan määräytyvät sekä asianomistajan että kolmannen oikeudet. Luovutuksen vaikutukset onkin yleensä hyvä tarkistaa asiantuntijalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa