Minilex - Lakipuhelin

Rekisteröidyn tietojensaantioikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rekisteröidyllä eli sillä, jota henkilötieto koskee, on oikeus saada tieto rekisterinpitäjästä, itseään koskevan tiedon käsittelystä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä säännönmukaisista tietojen luovutuksista. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa ne tiedot, joita hänestä on talletettu. Oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa esimerkiksi siksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa joko rekisteröidyn terveydelle tai jonkun muun oikeuksille. Jos rekisteröity haluaa tarkastaa häntä koskevia tietoja, tulee hänen esittää tästä pyyntö rekisterinpitäjälle. Pyyntöön on vastattava ilman aiheetonta viivytystä. Rekisterinpitäjän tulee antaa rekisteröidylle jäljennös niistä henkilötiedoista, joita rekisteröidystä käsitellään. Jos rekisteröityä koskeva tieto on virheellinen, tulee rekisterinpitäjän viivytyksettä korjata tieto joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn aloitteesta. Rekisterinpitäjän on myös pyrittävä estämään virheellisen tiedon leviäminen muille tahoille. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevaa tietoa suoramarkkinointia ja vastaavaa tai sukututkimusta tai henkilömatrikkelia varten.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa